1990
2. juli
 
Arbeidskonflikt
To personer avskjediget
12. september
 
Startskudd for vanninnsprøyting på 2/4 W-modulen
Dermed var det utvidede vanninnsprøytings prosjektet i gang.
11. desember
 
Orkan på Ekofisk
Side 2: "Erling Ballestad, plattformsjef på 2/4 T".
1991
10. august
 
Helikopterulykke på Ekofisksenteret
6. september
 
Den store rekorddagen på Ekofisk
Phillips satte transportrekord til Teesside, samtidig med at vanninnsprøyting fra 2/4 Kilo kom opp på 500.000 fat per døgn
1992
29. februar
 
Den store friernatten
En romantisk bølge skyllet over Ekofisk skuddårskvelden.
25.-26. mars
 
Team 66
Prosessen startet med kvalitetsseminar i ingeniøravdelingen.
Høst
 
Lavere oljeprisnivå gjorde at det var behov for kostnadskutt.
8. oktober
 
Brev fra OD om stenging av Ekofisktanken
OD ønsket å stenge Ekofisktanken etter flere uønskede hendelser.
6. april
 
Alle under et tak
Nybygget på basen i Tananger ble offisielt åpnet da administrerende direktør Knut Åm klippet den røde silkesnoren.
1993
7. juni
 
Dåp av Embla
I norrøn mytologi var Embla den første kvinnen.
1. juli
 
Løsninger for videre drift sendes OD
Phillips Petroleum sendte sitt forslag til langsiktige løsninger for utvinningstillatelse 018 til Oljedirektoratet.
Høst
 
I 1993 sendte Phillips Petroleum plan for utbygging og drift for det nye Ekofisk til myndighetene.
1994
15. januar
 
Fjernovervåking av Vest-Ekofisk 2/4 D starter
Som et ledd i effektiviseringsprosessen startet det første prøveprosjekt med fjernstyring av plattformer på Vest-Ekofisk 2/4 D.
Høst
 
Godkjenningen omfatter forlengelse av utvinningstillatelsen og av Norpipes transporttillatelse til 31. desember 2028.
1995
1996
Sommer
 
Ny brønnhodeplattform på plass
Den nye plattformen 2/4 X kom på plass sommeren 1996.
1997
8. september
 
30 års avtale om gassalg fra Ekofisk
Kundene var det tyske gasselskapet Ruhrgas, nederlandske Gasunie, Gaz de France og belgiske Distrigaz.
1998
23. august
 
Fra steinalder til cyberspace
Generasjonsskiftet fra Ekofisk I til Ekofisk II var både omfattende, tidkrevende og nervepirrende.
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower