1970
Navnet Ekofisk
 
Hvorfor heter det Ekofisk?
Navnet Ekofisk har en spesiell historie.
2. juni
 
Phillips offentliggjør at Ekofisk kan være et gigantisk oljefelt
Ekofisk kan innholde mellom 4.200 og 6.900 milliarder fat olje.
august
 
Mange lovende geologiske strukturer nær Ekofiskfunnet
I august 1970 startet "Neptune 7" boringen på Vest-Ekofisk-strukturen.
august
 
Ekofiskutvalget studerer ilandføringsalternativer
Ekofisk-utvalget ble nedsatt av regjeringen for å studere ilandføringsalternativer.
3. september
 
Phillipsgruppen søker om tillatelse for prøveproduksjon
For Phillips var det om å gjøre å få i gang en rask utbygging av feltet.
29. desember
 
Phillipsgruppen inngår kontrakt for bygging av 2/4 FTP, B og C
Starten på oppbyggingen av permanente plattformer på feltet ble kalt fase II.
1971
13. januar
 
Drivverdighetserklæring fra Ekofiskfeltet
Norske myndigheter blir underrettet om at Ekofiskfeltet var drivverdig.
februar
 
Hundreårsbølgen oppjustrert
Hundreårsbølgen for Ekofisk ble oppjustert fra 19,4 til 23,7 meter. Det skapte store forsinkelser i utbyggingen.
2. april
 
Phillipsgruppen får tillatelse til prøveproduksjon fra Gulftide
Phillips kunne ut året (1971), produsere inntil 10.000 fat pr. dag pr. brønn.
14. mai
 
Kontrakt med C.G. Doris for bygging av Ekofisktanken
For å unngå produksjonsstans i tilfelle dårlig vær besluttet Phillipsgruppen å bygge en stor oljetank for mellomlagring av olje.
9. juni
 
Offisiell åpning av norsk oljeproduksjon på Gulftide
”Vi håper at resultatene av prøveproduksjonen vil bli positive, og at dette vil innlemme Norge i rekken av oljeproduserende land. Derfor er åpningen av oljeproduksjonen noe som kan bli en merkedag i vår økonomiske historie”. Med disse ordene åpnet statsminister Trygve Bratteli den norske oljeproduksjonen på produksjonsplattformen Gulftide på Ekofisk-feltet.
1. desember
 
Kranfartøyet ”Choctaw” sjøsetter første brustøtte til søndre flammetårn
Første ledd i det som skal bli Ekofisksenteret er på plass.
1972
2. februar
 
Ekofiskutvalget legger fram sin innstilling
Verken olje eller gass ilandføres til Norge er konklusjonen.
1. mars
 
Industridepartementet gir samtykke til teknisk opplegg for utbyggingen av fase II
Fase II i utbyggingen omfattet stålplattformene Ekofisk 2/4 FTP, Q, C og P, et flammetårn og Ekofisktanken. I tillegg de to produksjonsplattformene 2/4 A og B.
3. september
 
Det hadde blitt gjort funn, men de var relativt små.
26. oktober
 
Shell er oppdragsgiver. Phillipsgruppen betaler 50 prosent av kostnadene.
1973
22. januar
 
Phillipsgruppen inngår salgskontrakt for gass til kontinentet
I løpet av forhandlingene trakk grupperingen ledet av Ruhrgas det lengste strået.
10. februar
 
Phillips ansetter de første norske operatører
Side 2: "Egil Lima begynte som operatørtreinee", side 3: "Egil Berle blir fast ansatt i Phillips"
26. april
 
Stortinget vedtar ilandføring til Teesside og Emden
Side 2: "Anders Waale fulgte beslutningsprosessen på nært hold".
1. juli
 
Ekofisktanken på plass på feltet
Ett år forsinket var Ekofisktanken på plass.
9. juli
 
Et Sikorsky S61N helikopter nødlander på sjøen
Side 2: "Øyenvitne til den første helikopterulykken", Egil Berle
6. oktober
 
Den første oljekrisen
Yom Kippurkrigen førte til stor oljemangelen i verden som igjen førte til en firedobling av oljeprisene i løpet av tre måneder.
10. november
 
Opprettelsen av den første husforening
med navn: Phillips Petroleum Company Norway Employee Committee
1974
25. april
 
Oljeproduksjonen fra 2/4 A-plattformen kommer i gang
Da er den første permanente plattformen på norsk sokkel i produksjon.
Juni
 
Uhell under bygging
Flere ting skjedde under plassering av Ekofisk 2/4 P.
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower