1962
29. oktober
 
Phillips første oljeselskap som er interessert i norsk sokkel
Selskapet søker om olje- og gasskonsesjoner i det som kan bli norsk sokkel.
1963
31. mai
 
Sokkelen erklæres norsk gjennom kongelig resolusjon
Råderett over havbunnen utenfor norskekysten måtte avklares.
6. juni
 
Phillips får tillatelse til å utføre seismiske undersøkelser
Flere selskaper var i gang med undersøkelser denne sommeren.
1964
22. oktober
 
Phillips Petroleum Company Norsk A/S blir opprettet
1965
februar
 
Avtale med Storbritannia om deling av kontinentalsokkelen undertegnes
18. august
 
Offentliggjøring av første konsesjonstildeling
Phillipsgruppen blir gitt tre lisenser på til sammen 11 blokker.
6. november
 
Ed Crump kommer til Stavanger og åpner Phillips-kontor i Verksgaten
Alfred Crump kommer til Stavanger for å starte opp basevirksomheten.
1966
25. april
 
Phillips inngår leiekontrakt for oljebase i Dusavik
Phillips signerer leiekontrakt med Smedvig for et fem mål stort område i Dusavik.
19. juli
 
Den første boringen på norsk sokkel starter
Den Esso-opererte riggen ”Ocean Traveler” setter borekronen i blokk 8/3.
høst
 
Petronordgruppen besto av Elf og flere franske selskaper, samt Norsk Hydro.
1968
1968
 
Firmaet hadde en egen forretningsavdeling i Norge.
24. juni
 
Funn av gass og kondensat på Cod
St. Hans aften slapp Phillips pressemeldingen om funn av kondensat og gass i blokk 7/11 – Cod.
1969
juni - juli
 
Phillips i Bartlesville mister motet
Phillips i Bartlesville ønsket å avslutte boreprogrammet.
25. august
 
Den siste brønnen i boreprogrammet
Side 2: "Hesteskitt og nøtteskall"
18. september
 
23. desember
 
Et gigantfunn
Det er vanlig å regne lille julaften 1969 som dato for funnet av Ekofisk. Funnbrønnen var den 38. brønnen som ble boret i Nordsjøen.
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower