Utfordringer ved fusjonen Print
ConocoPhillips i 2002
Logo

Lars A. Takla i intervju med Kristin Øye Gjerde, 19. desember 2002. (utdrag)

I 2002 fusjonerte Conoco og Phillips til ett selskap. Det skapte utfordringer for den nye organisasjonen ledet av adm. direktør Lars A. Takla.

- Av utfordringer ConocoPhilips står overfor er for det første å integrere de ansatte fra hvert selskap, og å skape noe nytt, som er bedre enn summen av Phillips og Conoco, slik at vi får en synergieffekt, hevder Takla. - Selv om begge selskapene kommer fra Oklahoma i USA og vi har noenlunde samme verdigrunnlag, har vi hatt veldig forskjellige måter å gjøre ting på, slik at måten å jobbe på og beslutningsprosesser, etc. er veldig forskjellige. Phillips har hatt en operativ rolle, mens Conoco ikke har hatt en operativ rolle i Norge. De har aldri vært i driftsfasen i Norge. Mens Phillips som har hatt såpass omfattende drift, er veldig fokusert på dette. I løpet av 24 timer på Ekofisk, skjer det veldig mye. Det er hele tiden problemer som skal løses, så man får dette jaget. Jeg ser det som en utfordring, å få alle til å føle at de spiller på samme lag, at de ikke kommer fra to tidligere lag.
Det andre er at sammenslåingen gir forventninger om synergier som økte inntekter og reduserte utgifter. I alle slike sammenslåinger er det en forventning om å spare penger. Hvis man ikke innfrir disse forventningene, og av en eller annen grunn ikke får økte inntekter eller økte innsparinger, får det en negativ effekt, mht. aksjekurs. Ved å slå oss sammen fikk vi en  større grad av uavhengighet. Både Conoco og Phillips var middels store, så vi hadde det hengende over oss at noen av de store ville sluke oss. Det skapte en reell usikkerhet blant de ansatte. Ved å slå oss sammen fikk vi trygghet for at nå er vi store nok. Det var jo et ”merger between equals”. Phillips og Conoco ville sammen bli et selskap som ville gi en fremtid for de ansatte. Men de neste par årene vil det bli et veldig press på å levere synergier og reduserte kostnader. Det kan selvfølgelig få en innvirkning på antall ansatte.

En ting er å slå sammen selskapene internasjonalt, men hva blir følgene på nasjonalt plan i Norge?
I Norge var Phillips veldig store, og Conoco veldig små, mens i England, for eksempel, var det akkurat omvendt. Der var Conoco ganske store, og Phillips ganske liten. Selv om vi nesten ikke har noe overlapp, er det forventninger om synergier som vi skal levere. Det blir min jobb å sørge for at vi tar de nødvendige grepene for å kunne levere dette. Det kan skje ved at vi sammen blir et bedre selskap som leverer det omverdenen forventer av oss, at vi har en posisjon med hensyn til vår portefølje av lisenser som gjør oss til et mye mer balansert selskap enn tidligere. ConocoPhillips har produksjon på Ekofisk, vi er den nest største eieren i Heidrun (24,29 prosent i 2003) etter Petoro. Heidrun er et av de største produksjonsfeltene i midt-Norge, og etter Petoro er ConocoPhillips en av de sterkere spillerne der. Phillips i seg selv hadde ikke produksjon i midt-Norge. Nå har vi produksjon i den nordlige delen. ConocoPhillips eier 14 prosent på Statfjord, som er viktig, selv om det er et felt som er på vei nedover. ConocoPhillips øker inntekten i Norge med cirka 70 prosent i forhold til Phillips alene. Vi er nå den største utenlandske operatøren i Norge.
For en del år tilbake var Phillips den største skattebetaleren i Norge. Nå er Hydro og Statoil og TotalFinaElf gått forbi, men vi er en av de topp fire-fem skattebetalerne i Norge.

Ekofisk er fremdeles en viktig del for ConocoPhillips?
Ekofisk er hovedfundamentet. Det er jo interessant at det første feltet som ble funnet, fortsatt har mest gjenværende reserver. ConocoPhillips har to juveler i kronen i Nordsjøen. Det er Ekofisk på norsk sokkel og Treasure Britannia, som er et stort gassfelt på britisk sokkel. Det som er bra med Ekofisk, er at det er et kjempesvært reservoar, men på grunn av lav permeabilitet, gjennomtrengingsevne, tar det lang tid å produsere det. Vi har et perspektiv på konsesjonen vår fram til 2028, men jeg tror det er mange ting som tilsier, når en tar hensyn til teknologiutviklingen, at vi kanskje vil produsere til 2050. 

Lars Takla
Første adm. dir i ConocoPhillips Norge, Lars Takla.
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower