Kranfører Print
Kranfører
Kranfører
Kranfører på Vest-Ekofisk 2/4 D

Kranførerne, også kalt kranoperatører, utfører en viktig oppgave på feltet. De sørger for at nødvendig utstyr kommer opp fra forsyningsbåtene, og at avfall går andre veien. Hvert år går cirka 100.000 tonn varer via kranene i Ekofisk-området.

Historikk:
Tidligere ble også personell heist med  basket på og av forsyningsbåter av kranfører. I 1991 var det 130 kranførere i Ekofisk-området, 40 av dem på Ekofisk-senteret.

Yrket:
Viktige egenskaper for en kranfører er å ha tålmodighet, sinnsro, godt syn og god helse. Sikkerhet er første bud. Folk må alltid ta seg i akt for hengende last. Kranfører har det overordnede sikkerhetsansvaret på dekk.

Ved heising av last ned på dekk på en forsyningsbåt er det avgjørende med godt samarbeid mellom kranfører, flaggmann og båtfører. De står i forbindelse med hverandre via headset og mikrofon. Båtfører holder båten i fast posisjon, mens flaggmannens oppgave blant annet er å se til at løftet er skikkelig stroppet. Han må etterse at stroppene er av god kvalitet.

Utstyret må av sikkerhetsmessige årsaker være tipp topp. Alle kranene overhales grundig hver 14. dag, i tillegg til at kranfører tar daglig ettersyn. I kranene er det en liten datamaskin som overvåker belastningen på bommen. På skjermen kan kranoperatøren lese av bomvinkelen, maksimum last ved denne vinkelen og hvilken last som henger i kroken. Hvis maksimum last overskrides, blir kranoperatøren gjort oppmerksom på dette ved lys- og lydsignaler. Data om alle løft registreres og sendes til land for videre behandling i et sentralt  dataanlegg. Det bygges et arkiv over påkjenningene hver kran har gjennomgått. Slik kan en bedre kontrollere og forutsi kranens tilstand og unngå for eksempel tretthetsbrudd.

Utdanning:
Utdanning til kranfører kan skje ved opplæring i bedrift Det er normalt ett års betalt heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for Kranfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i Kranfaget. Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
For å bli tatt inn som lærling i bedrift i Kranfaget må søkeren ha gjennomgått videregående kurs i (VK1) Annleggsmaskinfører, Elektromekaniske fag, Arbeidsmaskiner, Transportfag, eller tilsvarende kompetanse.
Som kranfører kan en ved å ta påbygningsutdannelse bli for eksempel ingeniør.
Kranfaget (læreplan)
Kilde: www.oof.no og www.jobbfeber.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower