Ringvirkninger på land Print
Ringvirkninger på land
Årsverk
Årsverk fordelt på år fra 1969 til 1994, og mellom produskjonsvirkning og konsumeffekt.

av Trude Meland

Utbygging og drift av feltene i Ekofisk-området og transportsystemene hadde frem til 1994 skapt 350.000 årsverk i Norge. Tallene kommer fra beregninger utført av Asplan Viak på oppdrag fra Phillipsgruppen. De samlede sysselsettings-effektene var beregnet til 233.000 årsverk i direkte og indirekte produksjonsvirksomhet. I tillegg kom konsumvirkningen. Innen Stavangers grenser ble det hvert år utført om lag 50.000 årsverk. Den norske sysselsettingseffekten fra Ekofisk var størst mot slutten av 1970-tallet. Da ble norsk industri for alvor interessert i oljeprosjektene og samtidig gikk Ekofisk inn i driftsfasen. Den største sysselsettingseffekten fra Ekofisk har naturlig nok vært innen oljevirksomheten. 23 prosent av de 233.000 årsverkene er innen denne næringen. Deretter følger industri med 19 prosent og forretningsmessig tjenesteyting med 18 prosent.[1]

[1] Ekofisk nr. 4 1994, s. 16-17

Sysselstettingseffekten
Produksjon fordelt på næringer
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower