Fornorsking Print
Fornorskning
Ansatte 1987 og 2004
Ansatte offshore 1987 og 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Trude Meland

Phillips rekrutterte nordmenn til arbeid offshore allerede fra tidlig på 1970-tallet. Problemer i den norske handelsflåten som følge av oljekrisen vinteren 1973/74 førte til en økning i søknader fra nordmenn til offshorearbeid. Det ble rekruttert erfarne maskinister og maskinsjefer som etter hvert ble grunnstammen blant driftsoperatørene på Ekofisk.

I 1980 kom norske myndigheter med klare signaler om at det var ønskelig å fornorske arbeidsstokken i oljeindustrien, for å ta sikte på å bygge opp en norsk oljeekspertise og gjøre utenlandske operatørselskap mer tilpasningsdyktige til et norsk arbeids- og næringsliv. Denne prosessen måtte nødvendigvis ta tid. På 1980-tallet var arbeidsmarkedet stramt, og det var ikke lett å få tak i kvalifisert norsk arbeidskraft. Men prosentandelen nordmenn i Phillips steg jevnt, og i 1987 var hele 99 prosent av offshoreansatte i Phillips norske, 96 prosent av landansatte og 72 prosent av de ansatte i ledende stillinger var norske. På dette tidspunktet var det 2489 ansatte i driftsorganisasjonen.

Råolje- og våtgassterminalen i Teesside var organisatorisk underlagt Phillips hovedkontor i Tananger, men hadde en hel-engelsk stab på 277 personer. Tilsvarende var det en hel-tysk stab på gassmottaket i Emden med 76 ansatte.

I 1987 var personer bosatt i hele Norges land ansatt i Phillips, alle 19 fylker var representert. Men den største konsentrasjonen fant man i Rogaland med Stavanger som den kommunen med flest ansatte. Sandnes og Sola kom på de neste plassene. Phillips hadde retningslinjer som sa at ved rekruttering skulle man i den grad det var mulig ansette personer bosatt i Rogaland.

I 2004 var antallet ansatte i ConocoPhillips Norge redusert til 1614. Fremdeles har de ansatte bostedsadresser spredt over hele landet. En del, ca. 4,2 prosent har bostedsadresse i utlandet. Av disse er 57 prosent utstasjonert og over 41 prosent offshoreansatte. Bare en person av de med utenlandsk adresse jobber på land. Den høyeste konsentrasjonen ConocoPhillipsansatte finnes fortsatt i Rogaland. Hele 66,5 prosent av alle ansatte er bosatt der. Av de 819 ansatte offshore er 347 bosatt i dette fylket. Det utgjør omlag 42,3 prosent av offshorearbeiderne.

Kilde: Ekofisk 4-1987 og liste over ansatte 2004.

ConocoPhillipsansatte tabell
ConocoPhillipsansatte 2004. Tabell utarbeidet av Trond Alsvik.
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower