Arkivene i Kulturminne Ekofisk Print
Arkivene i Kulturminne Ekofisk
gba0001_2

av Torkel Thime og Magne Rege, Statsarkivet i Stavanger

Deler av arkiver etter Phillips Petroleum Company Norway, bedriftslege Tor Nome og styremedlem Henrik Ernst Helliesen er en del av Kulturminne Ekofisk arkivene. Disse arkivene og en rekke andre relevante arkiver som Arbeidstilsynet, Oljedirektoratet, Stavanger politikammer, Total Norge, Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) er katalogisert på arkivstykke og mappenivå i Arkivverkets felleskatalog.

På de neste sidene finnes en logisk oppbygde oversikten over arkivskapere, arkiv og arkivserier i de tre førstnevnte arkivene.  

De fleste arkivene vil være klausulert i 60 år, noen dokumenter enda lenger. Søknad om innsyn i Ekofisk-arkivene sendes til Statsarkivet i Stavanger.

NB!! Dersom du bruker søkesiden i Arkivverkets felleskatalog til arkivsøk, må du være klar over at du kun får treff dersom tegnsekvensen du søker på finnes i arkivskaper-, arkiv- og seriebeskrivelsen. Selv om det vil være en mengde dokumenter i serier du ikke får treff i, kan de likevel omhandle det tema som du søker.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower