Phillips Petroleum Company Norways arkiv Print
Pa 1231 Phillips Petroleum Company Norways arkiv
f0013_3
f0112_3
gb10001_2-lite
gba0014_1
gba0014_2
gba0014_3
hcb0025

Tidsrom: - 2002
Phillips Petroleum Company Ltd. med hovedkontor i Bartlesville, Oklahoma (USA), var det første selskapet som i 1962 luftet ideen om leting etter olje og gass i Nordsjøen for norske myndigheter. I 1973 ble Phillips basekontor etablert i Tananger i Sola kommune etter tidligere å ha holdt til i Dusavik i Stavanger. Etter den første konsesjonsrunden fikk Phillips sammen med andre oljeselskap tildelt flere blokker på norsk sokkel for å lete etter olje og gass. I desember 1969 ble det funnet olje på Ekofiskfeltet. I 1971 startet produksjonen. I over 30 år ble det bygget opp installasjoner på Ekofisk-feltet. 30. august 2002 fusjonerte Phillips Petroleum Company og Conoco til ConocoPhillips.

Arkivet:
Tidsrom: 1964 - 2003
Omfang: 200,34 Hyllemeter
Arkivene er så langt mulig ordnet slik de var opprinnelig, da de var i aktiv bruk. Forøvrig er arkivene ordnet etter de funksjoner som virksomheten har hatt. Arkivene består av utvalgte serier og representerer trolig bare ca. 2% av den totale mengde arkiver selskapet har skapt. Vekten er lagt på bevaring av arkivserier som dokumenter "menneskelige" aspekter ved virksomheten og i mindre grad de tekniske deler av selskapets virksomhet.

Serie: D - Saksarkiv Stavanger-kontoret
Tidsrom: 1966 - 1998
Omfang: 37,30 Hyllemeter
Ant. reg. arkivstykker: 373
Saksarkivet består av inn- og utgående korrespondanse samt interne notater o.l. Phillips kontor i Stavanger hadde et eget saksarkiv etter en arkivnøkkel. Denne kunne ikke spores opp, men ble rekonstruert ut i fra titlene og kodene som stod på mappene og arkivstykkene. Den ligger i siste arkivstykket av denne serien. Det ble bestemt å overta bare den delen av saksarkivet som omhandlet den generelle administrasjonen (kode 01), juridiske forhold (kode 06) og relasjoner til myndigheter (kode 07).

Serie: F - Saksarkiv Oslo-kontoret
Tidsrom: 1964 - 1999
Omfang: 33,82 Hyllemeter
Ant. reg. arkivstykker: 339
Saksarkivet består av inn- og utgående korrespondanse samt interne notater o.l. Oslo-kontoret ble opprettet i 1964 da Phillips Petroleum Company i Norge ble etablert. Etter nedleggelsen ble arkivet overført til Stavanger-kontoret. Det fantes sannsynligvis en arkivnøkkel, men denne mangler. Materialet er beholdt i den orden det hadde ved deponering til statsarkivet. De originale titlene fra mappene er også brukt.

Serie: G - Loggbøker - logbooks
Tidsrom:  1973 - 2003
Serien inneholder loggbøker, dvs. dagbøker over utførte arbeider og registrerte dataene fra platformene i Ekofisk-feltet. Den er ordnet etter plattformene. Loggbøkene til forskjellige formål finnes i underseriene.

Serie: H - Helsetjenesten
Tidsrom: 1968 - 2000
Omfang: 55,50 Hyllemeter
Ant. reg. arkivstykker: Uspes.
Helsetjenestens arkiver omfatter brevjournaler (oversikt over korrespondanse), kopibøker (med utsendte skriv), helseloggbøker og helserapporter fra forskjellige plattformer, saksarkiver med emnemessig ordnede saksmapper, pasientjournaler til amerikansk ansatte og korrespondanse om ansatte fra andre firma vedr. helsetilstanden til disse. Helsearkivene er klausulert i 60 år.

Serie: P - Personalforvaltning
Tidsrom: 1966(ca.) - 2003(ca.)
Omfang: 66,90 Hyllemeter
Ant. reg. arkivstykker: Uspes.
Personalarkivene omfatter personalmapper og saksarkivene til personalavdelingen. Materialet strekker seg helt fra 1966 til 2003. Personalmappene omfatter midlertidig ansatte og ekspatrierte ansatte, begge alfabetisk ordnet. I tillegg fins mapper på lån og flytting. Det er også to perioder med saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel. I disse finnes dokumentasjon på alle typer saker som personalavdelingen fra 1975 til 2002. Personalmappene er klausulert i 60 år. Unntak vil være innsyn i egen mappe.

Serie: X - Egenproduserte trykksaker
Tidsrom: 1985 - 1988
Omfang: 0,10 Hyllemeter   
Ant. reg. arkivstykker: 1

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower