Lege Tor Nomes arkiv Print
Pa 1272 Lege Tor Nomes arkiv

Tidsrom: 1940 - 2003
Tor Nome ble utdannet som lege ved Universitet Gøttingen mellom oktober 1960 og desember 1966. Mellom 1970 og 1973 arbeidet han som lege ved medisinsk avdeling ved Stavanger sykehus og Sentralsykehuset i Rogaland. Parallelt til dette var han bedriftslege ved Figgjo Fayanse og skolelege ved Buøy og Hundvåg barneskoler. Allerede fra 1970 av overtok Tor Nome beredskapsvakter for oljevirksomheten i Nordsjøen. Han var den første bedriftslegen for BP Exploration Norway, for Mobil og for Elf under byggingen og åpningen av Frigg-feltet. 1976 ble han rådgivende lege til Phillips Petroleum Company Norge AS. Der ble han i 1981 også ansatt som bedriftslege. Tor Nome ble tidlig involvert i oppbyggningen av den helsemessige beredskapen for oljevirksomheten i Nordsjøen. Stor kompetanse fikk han særlig innom dykkemedisinen. Han var engasjert i flere internasjonale fora som European Diving Technology Committee (EDTC) og Diving Medical Advisory Committee (DMAC).

Arkivet:
Tidsrom: 1970 - 2003
Omfang: 2,50 Hyllemeter
Materiale ble avlevert av Phillips Petroleum Company Norge AS sammen med arkivet til helsetjenesten til virksomheten. Det kom i sammenheng med prosjektet "Kulturminne Ekofisk". Det viste seg at materialet ble produsert før Nome ble ansatt som bedriftslege og at materiale hadde delvis privat karakter. Derfor ble det skilt ut. Materiale var bortsett fra pasientjournalene til dykkerne helt uordnet. Det ble konstruert egne serier. Serien P omfatter materiale relatert til medisinske undersøkelser. Serien F inneholder resten som korrespondanse, notater og lønnslipp.

Serie F - Korrespondanse, forskjellige saker, ca. 1970 - ca. 1987, 1 stk.

Serie Pa - Pasientjournaler, dykkere, 1973 - 2003, 13 stk.

Serie: Pb - Røntgenfotografier fra dykkere, ca. 1971 - ca. 1986, 6 stk.

Serie: Pc - Pasientkort, ansatte i oljeindustrien, ca. 1973 - ca. 1980, 2 stk.

Serie: Pd - Pasientrapporter fra medisinske undersøkelser, ca. 1970 - ca. 1976, 3 stk.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower