Henrik Ernst Helliesens arkiv Print
Pa 1252 - Henrik Ernst Helliesen

Tidsrom: - 1984
Henrik Ernst Helliesen var bosatt i Oslo. Han var jurist og høyesterettsadvokat og medeier av advokatfirmaet Wiersholm, Bachke & Helliesen. Han var styremedlem i firmaene Phillips Petroleum International A/S, Phillips Petroleum Norsk A/S og Phillips Petroleum Company Norway, Norwegian Branch. H.E.Helliesen døde 08. februar 1984.

Arkivet:
Serie: F - Saks- og korrespondansearkiv etter styrevervet i Phillips Petroleum Company (PPCo)
Tidsrom: 1963 - 1981
Omfang: 0,60 Hyllemeter        
Ant. reg. arkivstykker: 6
Arkivet ble skilt ut av arkivet fra Oslo-kontoret til Phillips Petroleum Company Norway (PPCoN). Der lå det i skuffer i gamle mapper. Det er sannsynlig at materialet etter Helliesens død ble overført til PPCoN. Under ordningen og ompakkingen ble de gamle mappebetegnelsene beholdt. Dokumentene som ikke lå i mappene, ble kalt "Forskjellige saker". Arkivet inneholder økonomiske og juridiske dokumenter til PPCoN.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower