Boring Print
Boring
På boredekk
Boredekksarbeiderne settter slipset mens boreren holder oppsyn fra borebua.

Boring i Ekofiskområdet omfatter leteboring og produksjonsboring. Ved leteboring gjelder det selvsagt å finne olje og gass, mens det ved produksjonsboring er om å gjøre å få ressursene ut. Da gjelder det å få plassert brønnene riktig, slik at man kan få tappet reservoaret mest mulig.

De første brønnene som ble boret på Ekofisk er veldig primitive i forhold til brønnene som bores i dag. Ut fra den kunnskapen og utstyret som var til disposisjon, var brønnene gode, men de var ikke egnet til å ”støvsuge” reservoaret. Blant annet var det ikke mulig å bore horisontalt. Når brønnen kom opp i 70 grader, ble de tidligere ansett nærmest som horisontale. I dag bores det horisontalt og til og med oppoverbakke. Den teknologiske utviklingen som har gjort dette mulig, startet på slutten av 1980-tallet og videre på 1990-tallet.

Borejobben har gjennom årene blitt utført av en rekke kontraktører. I de første årene var det de samme boreselskapene som ble benyttet, men de skiftet navn. Et av selskapene var Moran Brothers som i løpet av sin tid på Ekofisk ble til Morco, så Norcem Drilling, deretter Aker Drilling og til sist Transocean Drilling. Boremannskapene fra disse selskapene sto for driften av selve riggen. I 2001 var det boreselskapene Deutag Norge Drilling, Smedvig Offshore og Mærsk Drilling, nå Mærsk Contractors, som var engasjert i Ekofiskområdet. Til sammen har de tre kontraktørene rundt 500 ansatte som jobbet for Phillips, i Ekofiskområdet, eller på land. Ved bruk av moderne datateknologi og fiberoptiske kabler er operatørselskapet i dag i stand til å følge operasjonene offshore fra hovedkontoret i det tingene faktisk skjer.

Når det gjelder tjenester på sementering har Dowell, Haliburton og BJ Services blitt benyttet.

De som sto for retningsboringen var Eastman, Sperry Sun eller Target Drilling som var et Aker Drilling selskap. I 2001 ble selskapet Pathfinder engasjert med retningsboring som hovedfelt.

Logging har blitt drevet av Schlumberger eller Atlas. Weatherford har vært på banen med casingtjenester (foringsrørtjenester). Borevesketjenester har vært levert blant andre av Milchem, Ceca, MI, Anchor Drilling Fluids.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower