Ekofisk 2/4 W Print
Ekofisk 2/4 W
Ekofisk 2/4 W

Ekofisk 2/4 W er en brostøtte som ble ombygd til en vanninnsprøytings plattform i 1989.  Den ligger mellom det sørlige flammetårnet og Ekofisk 2/4 FTP.  Den 400 tonn tunge modulen ble bygget av Heerema i Nederland og løftet opp på brostøtten som skulle tjenestegjøre som fundament av kranfartøyet DB 102.  Brønnene ble boret av den danske oppjekkbare riggen ”Mærsk Guardian”.  I alt ble det boret 8 vanninnsprøytingsbrønner.
 
Vanninsprøyting blir brukt for å øke utvinningen av olje og gass.  Vannets funksjon er å virke som en trykkvedlikeholder som erstatter oljen og gassen i reservoaret ettersom disse blir produsert.  Ekofisk 2/4 K understøtter trykket i den nordlige delen av Ekofisk-reservoaret og Ekofisk 2/4 W i den sydlige delen av resevoaret.

Plattformen er ubemannet.  Vanninnsprøytingen blir først styrt fra Ekofisk 2/4 FTP, men senere overflyttet til Ekofisk 2/4 K. 

I forbindelse med dette prosjektet ble det lagt en 12” høytrykks rørledning fra Ekofisk 2/4 K til Ekofisk 2/4 W.  Rørledningen som har en maksimumskapasitet på 120.000 fat vann pr. døgn (ca.18.800.000 liter), ble lagt av rørleggingsfartøyet ”Loreley”. 

I 1993 ble det oppdaget en lekkasje på rørledningen.  Boligplattformen ”Safe Lancia” hadde ligget i nærheten av rørledningen med bro til Ekofisk 2/4 S, og en av ankerkjettingene hadde skadet rørledningen.  Skaden ble lokalisert ved hjelp av en ROV og reparert. 

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower