Ekofisk 2/4 R Print
Ekofisk 2/4 R
Ekofisk 2/4 R

Ekofisk 2/4 R var en stigerørsplattform som knyttet feltene Cod, Albuskjell, Vest-Ekofisk, Edda, Eldfisk, Ula, Gyda og Tor til Ekofisk-senteret.  Den ble installert i 1975 og satt i drift i 1977.  I 1984 ble det montert en ny bro mellom Ekofisk 2/4 R og Ekofisk 2/4 T.  Denne broen inneholdt blandt annet gassrørledningen fra Statpipe.  Plattformen ble stengt og rørledningene koblet fra i 1998.  Plattformen vil bli fjernet innen 2013.  

De følgende rørledninger var koblet til plattformen:

Fra Tor 2/4 E 12" Oil
Fra Tor 2/4 E 14" Gas
Fra Cod 7/11 A 16" Oil/Gas
Fra Edda 2/7 C 10" Oil
Fra Edda 2/7 C 12" Gas
Fra Albuskjell 2/4 F 18" Oil
Fra Albuskjell 2/4 F 24" Gas
Fra Eldfisk 2/7 B 24" Oil
Fra Eldfisk 2/7 B 30" Gas
Fra Vest-Ekofisk 2/4 D 24" Oil/Gas
Fra Ula 20" Oil
Fra Gyda 12" Gas
Til Norpipe B-11 36" Gas
Plattformen var også knyttet til Statpipesystemet via rørbro til Ekofisk 2/4 S.

Plattformens understell ble produsert av N.A.P.M i Vlissingen og dekksrammen av France Enterproses.

Prosessanlegget besto av en ett-trinn 2-fase gass/kondensat separator for gass fra feltene Tommeliten, Albuskjell, Gyda og Eldfisk.  Oljen ble overført direkte til Ekofisk 2/4 T.  Behandlet gass ble returnert fra Ekofisk 2/4 T til Ekofisk 2/4 R hvor den gikk inn i gassledningen til Emden-anlegget i Tyskland.  Ekofisk 2/4 R hadde mottakssluser for pigger fra de innkommende rørledningene og utsendingssluse for pigger til Emden-rørledningen  

En av de viktigste oppgavene på Ekofisk 2/4 R var å forsyne Ekofisk-senteret med elektriks kraft.  To store turbiner kunne hver produsere 25 megawatt, det er mer enn det dobbelte av det daglige strømforbruket.  Denne modulen ble bygget av Ponticelli Freres i Ambes.

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

2109
(Moduler)

2234
(Modulstøtteramme)

 

5 moduler inklusiv modulstøtteramme. Rammen stikker ned til toppen av 6 meters forlengelse.

Under-stell

3460
(Understell + pæler ned til slamlinje)

155
(Marin begroing + pælemørtel)

530
(Lederør + senkekasser)

Bredde ved bunn
= 63 m x 35 m

Bredde ved topp
= 43 m x 15 m

Høyde
= 84 m (til toppen av 6 meters innstikk)

8-benet understell med fundamenteringspæler gjennom hver av de 8 hovedbena på understellet.

13 stigerør.

Brostøtte IV

Dekk

67

 

Dekket stikker ned til toppen av 6 meters forlengelse.

Under-stell

792
(Understell + pæler ned til slamlinjen)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 84 m (til toppen av 6 meters innstikk)

3-benet understell med fundamenteringspæler gjennom hver av de 3 hovedbena på understellet.

Nordlige flamme-tårn

Tårn og dekk

156

 

Dekket stikker ned til toppen av 6 meters forlengelse.

Under-stell

792
(Understell + pæler ned til slamlinjen)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 84 m (til toppen av 6 meters innstikk)

3-benet understell med fundamenteringspæler gjennom hver av de 3 hovedbena på understellet.

Flamme-tårnbro 5

 

110

Lengde
= 99,1 m

 

Flamme-tårnbro 4

 

110

Lengde
= 99,1 m

 

Stigerørs-bro vest

 

373

Lengde
= 61 m

 

Stigerørs-bro øst

 

180

Lengde
= 70 m

 

Stormbro

 

100

Lengde
= 61 m

 

 


 

Tegning Ekofisk 2/4 R
gassrecR
Olje og gassrør kommer inn til plattformen
pigrecR
Mottakersluser - "pig receivers"
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower