Ekofisk 2/4 P Print
Ekofisk 2/4 P
Ekofisk 2/4 P (2)

Ekofisk 2/4 P var en pumpeplattform som ble installert i 1974 og satt i drift i 1975.  Understell og dekksramme ble bygget av McDermott Scotland i Ardersier og pumpemodulene kom fra Brown & Root i Houston.  Plattformen ble stengt i 1998 og vil bli fjernet innen 2013.
Oljen fra Ekofisktanken (2/4 T) ble pumpet videre fra Ekofisk 2/4 P til Teesside i en 350 km lang 34" rørledning.  Tre Bingham ett-trinn sentrifugalpumper ble drevet av 3 x GE (MS-3002J) turbiner med en samlet kapasitet på 1 million fat olje per dag.

Råoljen fra Ekofisk-området er unormalt ren med tanke på bunnfelling og vanninnhold, men likevel kan voksinnholdet skape problemer for effektiv strømning i oljerørledningen.  Det kan være vanskelig å forutsi voksansamling og man gjennomfører derfor et jevnlig skrapeprogram.  Ekofisk 2/4 P var derfor utstyrt med avsendersluse før rørpigger.  I tillegg var det installert injeksjonsutstyr for kjemisk korrosjonsinhibitor.

En annen viktig funksjon på Ekofisk 2/4 P var varelageret.  Hele 5.500 enheter, hovedsaklig reservedeler, var systematisert og lagret i det sentrale lageret på plattformen.  Det forsynte alle plattformene i Ekofisk-området med en rekke reservedeler.   

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

1232
(Moduler)

367
(Modul-støtteramme)

Dekker areal på
35 m x 21 m

3 moduler inklusiv modulstøtteramme. Rammen stikker ned til toppen av 6 meters forlengelse.

Under-stell

1380
(Understell + pæler ned til slamlinje)

165
(Marin begroing + pælemørtel)

120
(Lederør + senkekasse)

Bredde ved bunn
= 40 m x 34 m

Bredde ved topp
= 21 m x 15 m

Høyde
= 84 m (til toppen av 6 meters innstikk)

4-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 4 hovedbena på understellet.

1 stigerør.

Bro-støtte III

Dekk

73

 

Dekket stikker ned til toppen av 6 meters forlengelse.

Under-stell

792
(Understell + pæler ned til slamlinjen)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 84 m (til toppen av 6 meters innstikk)

3-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 3 hovedbena på understellet.

Storm-bro

 

100

Lengde
= 37,4 m

Ligger over lagringsbro 3 og går bare så langt som til tankens beskyttelsesvegg

Lagrings-bro 1

 

141

Lengde
= 48 m

 

Lagrings-bro 2

 

181

Lengde
= 55 m

 

Lagrings-bro 3

 

181

Lengde
= 55 m

 

Tegning Ekofisk 2/4 P
trykkpumpe
En av tre seriekoblede oljepumper på oljeledningen til Teesside - foto oktober 2004
ekoTeesiderørled
Skjematisk fremstilling av oljestrømmen til Teesside
materialforvalt
Materialforvalter Harald Sivertsen på sentrallageret på Ekofisk 2/4 P
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower