Ekofisk 2/4 G Print
Ekofisk 2/4 G
Ekofisk 2/4 G

Ekofisk 2/4 G var en stigerørsplattform der Valhall feltet (Amoco) ble knyttet til Ekofisk.  Fra plattformen Ekofisk 2/4 G var det en gangbro med rørsystemer over til Ekofisk-tanken 2/4 T.  Plattformen ble installert og kom i drift i 1981, men ble stengt i 1998.

Valhall ble bygget ut på 70 meters dyp med en boreplattform, en kombinert produksjons- og kompresjonsplattform og en boligplattform.  For transport av olje og gass ble det lagt en 20" oljerørledning og en 20" gassrørledning til Ekofisk 2/4 G ved Ekofisk-senteret.  Oljen transporteres så videre via Ekofisk til Teesside og gassen til Emden.   I forbindelse med Ekofisk II ble det lagt en ny 24 km lang gassrørledning fra Valhall direkte til Ekofisk og Emden gassrørledningen. Oljerørledning til Ekofisk ble knyttet til Ekofisk 2/4 J via et nytt 8 km endestykke på den eksisterende oljerørledningen.  

 

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower