Ekofisk 2/4 FTP Print
Ekofisk 2/4 FTP
Ekofisk 2/4 FTP

Ekofisk 2/4 FTP (Field Terminal Platform) var en produksjons-plattform (senere bare stigerørsplattform) som har vært knyttet til Ekofisk 2/4 A med en 6", en 10" og en 20" rørledning og til Ekofisk 2/4 B med en 10", en 18" og en 22" rørledning. Plattformen har broforbindelse til Ekofisk 2/4 Q i nord og Ekofisk 2/4 W i sør. I 1974, frem til Ekofisk 2/4 T kom i drift, ble oljen skipet fra to bøyelastere som var koblet til Ekofisk 2/4 FTP med 30" rørledninger (SBM1 og SBM2).

Ekofisk 2/4 FTP ble installert i 1972. Stålunderstellet ble bygget av Brown & Root i USA og dekksrammen av IHC Gusto Staalbouw i Nederland.  Løftene på Ekofisk 2/4 FTP ble gjort samme året, med unntak av pumpene, som skulle sørge for at oljen ble transportert fra plattformen til to lastebøyer. På grunn av værforholdene ble slepet av pumpene, som var produsert i USA, holdt tilbake i Rotterdam i flere måneder. Først 18. juni ble de satt på plass og monteringen kunne begynne. Ferdigstillingen av pumpene pågikk resten av året, og ble delvis forsinket fordi broforbindelsen mellom Ekofisk 2/4 C og Ekofisk 2/4 T gjensto. Produksjonen startet i 1974. Plattformens oppgave var å prosessere olje og gass fra plattformene Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 B og senere også Ekofisk 2/4 C.

I september 2001 ble kontrollrommet på Ekofisk 2/4 FTP avmannet etter å ha vært døgnbemannet i 28 år. Alle nedstengingssignaler og sikkerhetssystemer ble lagt over til kontrollrommet på Ekofisk 2/4 J.

Plattformen hadde i mange år egen plattformledelse og bemanning på lik linje med andre installasjoner på Ekofisk-senteret. Ekofisk 2/4 FTP har også helikopterdekk som var i bruk i mange år.

Ekofisk 2/4 FTP var en prosessplattform med to produksjonstog og tretrinns separasjon. Det var i alt åtte separatorer som ivaretok produksjonen fra Ekofisk 2/4 A, Ekofisk 2/4 B, Ekofisk 2/4 C og Vest-Ekofisk 2/4 D. Det var vannutskillingsanlegg og to gasskompressorer som komprimerte gassen og sendte den videre, først til Ekofisk 2/4 C, hvor den ble innsprøytet i reservoaret, og senere til Ekofisk 2/4 T da den kom i drift. Produksjonen som gikk gjennom Ekofisk 2/4 FTP var på det meste ca. 420.000 fat per døgn. Ekofisk 2/4 FTP er nå å betrakte som en stigerørsplattform med fire rørledninger for produksjon fra Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 B samt strømleveranser til Ekofisk 2/4 W og Ekofisk 2/4 A.

Prosessanlegget om bord besto av tre trinn separasjon.
1. trinn separasjon: Tre stk 3-fase separator for olje, vann og gass (18,3 x 3,3 meter)
2. trinn separasjon: To stk 3-fase separatorer (11,6 x 3,6 meter)
3. trinn separasjon: To stk 3-fase separatorer (11,6 x 3,6 meter)
Test separasjon: To stk. 3-fase separatorer etter hverandre (9,1 x 2,1 meter)

Søndre flammetårn på Ekofisk komplekset ble bygget for å kunne brenne av gassen fra Ekofisk 2/4 FTP. Gassen ble senere komprimert og sendt til Ekofisk 2/4 C og innsprøytet i reservoaret. I 1989 ble en vanninnsprøytingsmodul plassert på den ene brostøtten (BS1) til flammetårnet. BS1 fikk da navnet Ekofisk 2/4 W.

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

4591
(Moduler)

2725
(Modul-støtteramme)

 

11 moduler inklusiv modulstøtteramme. Rammen stikker ned til toppen av 6 meters forlengelse.

Under-stell

4780

(Understell + pæler ned til slamlinje)

460
(Marin begroing + pælemørtel)

310
(Stigerør)

Bredde ved bunn
= 61 m x 46 m

Bredde ved topp
= 42 m x 27 m

Høyde
= 84 m (til toppen av 6 meters innstikk)

12-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 12 hovedbena på understellet + 4 skjørtpæler.

Bro-støtte I

Dekk

68

 

Dekket stikker ned til toppen av 6 meters forlengelse.

Under-stell

792

(Understell + pæler ned til slamlinje)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 84 m (til toppen av 6 meters innstikk)

3-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 3 hovedbena på understellet.

Flamme-tårnbro 1

 

98

Lengde
= 91 m

 

Flamme-tårnbro 2

 

98

Lengde
= 91 m

 

 

 

 

Tegning Ekofisk 2/4 FTP
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower