Ekofisk 2/4 A Print
Ekofisk 2/4 A
Ekofisk 2/4 A og Gulftide
Gulftide og Ekofisk 2/4 A
Ekofisk 2/4 A
Ekofisk 2/4 A

Ekofisk 2/4 A er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform. Den ble satt ned på et vanndyp på 74 meter 2,9 km syd for Ekofisk-senteret. Fra 1972 til 1999 sank havbunnen med 3,8 meter! Fra plattformen går det rørledninger til Ekofisk 2/4 FTP. En 6" (test/gass), en 10" (gass) og en 20" (olje). En ny 17" rørledning er lagt og tatt i bruk mellom Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 FTP. Rørledningen erstatter 20" oljeledning og 10" gassledning. Når Ekofisk 2/4 M er installert vil den nye rørledningen knyttes til denne plattformen.

Ekofisk 2/4 A ble installert i 1972. Stålunderstellet var bygget av Heerema/UIE i St. Wandrille og dekksrammen av Heerema IHC Gusto.  Fundamenteringen – sementeringen av pælene – ble fullført i løpet av februar 1973, og alle forberedelser til å løfte på modulene ble gjennomført. Kranfartøyet ”Challenger” lå klar ved understellet da meldingen fra Rotterdam kom om at en av dekksseksjonene hadde falt ned under innlastingen på lekteren. Skadene viste seg imidlertid å være små – og ville kunne være utbedret i løpet av en måned. En streik ved verftet i Rotterdam førte til ytterligere forsinkelser, men i april var dekksseksjonene på vei til Ekofisk. Så var det slutt på samarbeidet fra været sin side, og en vårstorm tvang slepet til retur. Først i mai lyktes det endelig, og i løpet av juni hadde ”Challenger” løftet på plass alle modulene – og boligkvarteret kunne tas i bruk i slutten av måneden. To måneder tok monteringen og ferdiggjøringen før boretårnet kunne åpne sin første brønn 2. september.  Fram til april 1974 var det bare produksjon fra det midlertidige anlegget på "Gulftide". Da kom den første produksjonsbrønnen på 2/4 A i drift.

I 1984 fikk plattformen nytt boligkvarter med tomannsrom og eget bad på hvert rom. Dette hadde blitt bygget av Trosvik A/S i Brevik og løftet på plass av Heerema.  I 1991 ble boreutstyret oppgradert til "top drive" som er et toppdrevet rotasjonsboresystem. Den største fordelen ved å bruke dette systemet er at borearbeidet går raskere og at en dermed reduserer kostnadene. Et annet stort fortrinn er at en kan rotere strengen når den trekkes ut av hullet. Systemet ble levert av Maritime Hydraulics, mens installasjonsarbeidet ble utført av Transocean drilling. I 1993 ble plattformen fraflyttet og fjernstyrt fra Ekofisk 2/4 K (den kunne også fjernstyres fra Ekofisk 2/4 FTP) og fra 1997 ble denne fjernstyringen overtatt av 2/4 J.  I 1997 ble boretårn og boreutstyr fjernet. Plattformen er en brønnhodeplattform med 11 produserende brønner med gassløft fra 2/4 C. Plattformen har en produksjons separator og en testseparator med tilhørende fiskale målesystem for olje og gass.

Brannen på 2/4 A

Den 1. november 1975 gikk det hull på stigerøret til den 10" tykke rørledningen som gikk til Ekofisk 2/4 FTP. Da olje og gass under høyt trykk møtte oksygenet i luften, tok dette fyr. En kraftig brann utviklet seg og mannskapet måtte evakuere plattformen. Under evakueringen døde tre mann. Sikkerhetsventilen nede i brønnen fungerte som den skulle og produksjonen ble stoppet automatisk, men på grunn av gassen i den 2,9 km lange rørledningen fortsatte brannen inntil røret var tomt. Da slukket brannen av seg selv. Årsaken til brannen var at røret var rustet i stykker i bølgesonen under plattformen.

Boligmodul:  42 personer
Høyde over vannet: 76 meter

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

2152
(Moduler)

2104
(Modul-støtteramme)

Lukket volum av dekk og moduler
=18161 m3

Dekksareal
= 2703 m2

6 moduler inklusiv modulstøtteramme. Rammen stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

3685
(Understell + pæler ned til slamlinje)

521

(Marin begroing + pælemørtel)

2335
(Lederør + stigerør)

Bredde ved bunn
= 74 m x 37 m

Bredde ved topp
= 45 m x 18 m

Høyde
= 76,8 m

8-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 8 hovedbena på understellet + 4 skjørtpæler.

23 lederør og 3 stigerør.


Tegning Ekofisk 2/4 A
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower