Stillas og fjellklatring Print
Stillasbygger
Stillasarbeider 2
Stillasarbeider fra kontraktørfirma setter opp stillas.

Yrket:
Stillasene ble tidligere bygd av håndverkerne som skulle bruke dem. I dag har egne firmaer spesialisert seg på stillasbygging, fordi utviklingen innen skipsbyggingen og oljeindustrien har ført til at stillasbyggingen er blitt mer omfattende og kravene til sikkerhet og kvalitet har økt.

En stillasbygger oppfører stillaser for å kunne utføre bygg- og anleggsarbeider på en trygg og forsvarlig måte og på vanskelig tilgjengelige steder. Arbeidet består i å transportere, montere og demontere stillaser på bygg- og anleggsplasser, både på land og offshore. En stillasbygger må også kunne montere og demontere telt, gangbaner og rekkverk og kunne utføre riggearbeid ved hjelp av løfteutstyr og løfteredskaper.

Stillasbyggeren bør ha alminnelig god kroppsstyrke, normal god helse, praktisk sans, teknisk innsikt, god serviceinnstilling og bør ikke ha høydeskrekk. Da stillasbygging foregår i nær tilknytning til andre faggrupper i byggebransjen, kreves det toleranse og samarbeidsvilje.

Stillasbygging må foregå på en trygg måte, derfor er kunnskaper om stillasforskriftene en sentral del av opplæringen. Fallsele og sikring skal brukes ved arbeid høyere enn to meter over underlaget. Forskriftene gir sikkerhetsanvisninger, angir type- og klasseinndelinger og stiller krav til godkjenning, merking, kontroll, beregninger og dokumentasjon.

Med de kunnskaper og ferdigheter som stilles til arbeiderne, er stillasbygging et trygt og godt arbeid.

Utdanning:
Faget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. mai 1989. Læretid i bedrift er normalt 2 år.Inntakskrav til stillasbygger (læreplanGK byggfag og VK1 stillasbygger. Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i stillasbyggerfaget og motta fagbrev. 
Kilde: www.ofir.no

Fjellklatrer
Stillasarbeider 1
Klatring brukes mer og mer ved inspekjoner i stedet for å bygge stillaser.

Yrket:
På 1990-tallet ble stillasene og dermed stillasarbeiderne på plattformene mer og mer erstattet av fjellklatrere som hadde spesialisert seg på å klatre på eksempelvis betongvegger, broer, tårn og andre mekaniske, menneskelagte konstruksjoner. Disse kalles sikringsledere og er sertifiserte fjellklatrere på Nivå 2. Det er vedlikeholdsarbeidere fra operatøren som fortsatt utfører inspeksjonen eller reparasjonen, men sikringslederne klatrer sammen med dem. Vedlikeholdesarbeiderne er ikke på samme nivå som sikringslederne, men får klatreopplæring i tillegg til tradisjonelle fag som for eksempel maling og sandblåsing.
Ved å bruke klatring i stede for stillaser, får en utført flere inspeksjoner og flere arbeidsoperasjoner på kortere tid. Klatring er mer væruavhengig enn arbeid med stillas, og arbeidet kan utføres året rundt. Klatrere kan utnytte en kort periode med godt vær, i stedet for at et helt lag må bruke flere dager til stillasbygging for en halv times inspeksjon, for så å fjerne stillaset igjen.

Utdanning:
Sikringslederne jobber i team sammen med fagarbeidere som alle har gjennomgått nivå I- eller nivå-II-opplæring i tilkomstteknikk som er et klatresystem til bruk i industrien.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower