Sveiser Print
Sveiser
Sveiser 1
Sveising på Ekofisk 2/4 P
Sveiser 2
Sveising

Yrket:
ConocoPhillips har i dag ikke eget sveisepersonell. Sveisetjenester utføres av det kontraktørfirma som utfører modifikasjoner på anleggene, når det skal monteres nye deler og nytt utstyr. Når kontrollørene har oppdaget sprekker eller sprekkdannelser i noe utstyr, kommer sveiserne inn. Det sveises både på havbunnen, langs rørledningene og på selve plattformbeina. Dette arbeidet ble tidliger kun utført av dykkere, men i senere tid blir mesteparten av arbeidet utført av ROVer. Det sveises også høyt oppe på plattformene, som for eksempel på toppen av flammetårn. Her får sveiserne hjelp av enten stillas eller klartrere for å komme seg opp og ha en trygg base å jobbe fra. Under vedlikeholdsnedstengningene av Ekofisk blir det gjerne ekstra arbeid på sveiserne og de andre i vedlikeholdsteamet. Da blir det utført ekstra vedlikehold og reparasjoner av plattformene som ikke er mulig under produksjon.

Faglærte sveisere skal kunne utføre sveisearbeid på konstruksjoner av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smeltesveisemetoder og stillinger i samsvar med arbeidsbeskrivelser, produksjonsprosedyrer, tegninger og standardblad. Arbeidet skal kunne utføres under de rådende forhold utendørs eller innendørs og i de stillinger og med de metoder og prosedyrer som er forskrevet. Fagarbeiderne må kunne arbeide selvstendig og kunne planlegge gjennomføringen av arbeidsoppdrag på en slik måte at de ivaretar bedriftens verdier. De må også vise evne og vilje til å samarbeide med andre.

Sveisere arbeider i dag innenfor en rekke virksomheter som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging, treforedling m.m. Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjons-form.

Utdanning:
Sveisefaget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.10.1953. Læretid i bedrift er normalt to år. Inntakskrav til sveisefaget (læreplan):  
GK mekaniske fag og VK1 plate- og sveisefag eller VK1 skipsbygging. Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i sveisefaget og motta fagbrev.
Kilde: www.ofir.no

sveiser
Medietyper
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower