Maler Print
Maler
Maler 1
Maleren Hans Merkesdal i arbeid på H-7
Maler 2
Sandblåser

Yrket:
Det er alltid noe som må pusses og males på en plattform. Sjøvann, vind og bruk sliter på plattformene og utstyret. For å holde Ekofisk i forsvarlig stand er det nødvendig å fjerne rust, sandblåse utstyr og male. Malerne reiser ofte rundt på flere plattformer.

Maskin- og industrimalerfaget har vokst i takt med den industrielle utvikling. Store metall-konstruksjoner trenger effektiv korrosjonsbeskyttelse for å unngå at det senere oppstår store reparasjonskostnader og mulig fare for liv og helse. I Norge er det særlig verksteds- og oljeindustrien som har hatt betydning for fagets utvikling.

Maskin- og industrimalere skal kunne vurdere, klargjøre og forbehandle konstruksjoner, påføre beskyttelsesbelegg, utføre etterarbeid og kontrollere overflatene. Det arbeides med løsemidler, støv og kjemikalier, og fagarbeidere må derfor kunne beskytte seg selv og ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet. I tillegg innebærer arbeidet tunge løft og arbeidet utføres ofte i friluft.

Faget er særlig knyttet til tyngre verkstedsindustrien og offshoreindustrien i Norge, f.eks. ved overflatebehandling av kraftverk, tankanlegg, borer, skip og installasjoner til havs. Maskin- og industrimalere utbedrer også rustskader forårsaket av ulike miljøpåvirkninger som slitasje, salt og fuktighet på anlegg av armert betong. Riktig overflatebehandling bidrar til å bevare store verdier for samfunnet.

Maskin- og industrimalere arbeider i nær tilknyttning til yrkesutøvere i andre fagområder innenfor bygg- og anlegg og mekanisk sektor. Toleranse og respekt for andre fagområder er derfor viktige egenskaper for maskin- og industrimalere.

Utdanning:
Maskin- og industrimalerfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 01.09.1987.

Inntakskrav til industrimalerfaget (læreplan) (retningslinjer for fagprøven):  
GK tekniske byggfag eller GK mekaniske fag og VK1 overflatebehandling.
Læretid i bedrift er normalt 2 år

Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i maskin- og industrimalerfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Yrkesbetegnelse: Maskin- og industrimaler.

Kilde: www.oof.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower