Sikkerhetsavdeling Print
Med fokus på sikkerhet
Sikkerhetshåndbok

Allerede ved oppstarten av driften på Ekofiskområdet var selskapets sikkerhetsfilosofi utformet i en sikkerhetshåndbok En av grunnreglene som gjelder den dag i dag, var at : " Vårt arbeid er aldri så viktig eller haster så mye, at vi ikke har tid til å gjøre det sikkert." Den første nordmann som ble ansatt som sikkerhetsrådgiver i 1974, Egil Berle, forteller at flere av ulykkene som skjedde de første årene hver på sin måte førte til innskjerpinger i sikkerhetsrutinene. Etter den første helikopterulykken i 1973  ble overlevelsesdrakter påbudt. Etter brannen på Ekofisk 2/4 A i 1975, ble det innført obligatoriske brannøvelser og bedre rutiner evakueringsøvelser. Etter Bravo-ulykken i 1977 kom regelen om at ekstra BOP (Blow Out Preventer) alltid skulle brukes ved brønnoperasjoner. Etter "Kielland"-ulykken kom systemene med internkontroll for fullt. Sikkerhetssystemene har etter hvert blitt svært omfattende og nøyaktige. Dette gjelder både for tekniske forbedringer og tryggere arbeidsmåter for alle operasjoner. Tidlig på 1990-tallet ble  SJA – ”Sikker jobb analyse” prinsippet innført, der alle medarbeidere selv fikk bidra i planlegging og kartlegging av kritiske arbeidsoperasjoner. Dette bidro sterkt til ansattes involvering, å bli oppmerksom på farer, fjerne risikoforhold og sterk fokus på "føre var"- prinsippet.  Samlet har de mange tiltak bidratt til å gjøre arbeidsplassen offshore mye tryggere.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower