Organisasjonen vokser og forsterkes Print
Organisasjonen vokser og forsterkes (1979)
Kart 1979
Kart over Ekofiskområdet 1979

I 1979 var de fleste installasjonene på Ekofiskområdet kommet på plass. Produksjonen gikk for fullt med direkte rørforbindelse til Teesside og Emden. I forbindelse med oljerørledningen til Teesside i England ble pumpeplattformene Ekofisk 2/4 P (Papa) på Ekofisksenteret, Norpipe 36/22 A og Norpipe 37/4 A installert i 1974 og kom i drift året etter. Gassrørledningen til Emden i Tyskland som åpnet i 1977 ble utstyrt med kompressorplatteformene B-11 og H-7. Nye installasjoner som kom på plass i 1975 med produksjonsstart i 1977, var Cod 7/11 A, Ekofisk 2/4 R (Riser), Tor 2/4 E, Eldfisk 2/7 A. I 1976 ble Eldfisk 2/7 B, Albuskjell 1/6 A og Edda 2/7 C installert og satt i drift i 1979. Ekofisk 2/4 H (Hotellet), Albuskjell 2/4 F og Eldfisk 2/7 FTP ble installert i 1977. Hotellet med lugarer, kontorer, messe osv. var innflytningsklart i 1978, mens de andre installasjonene kom i funksjon i 1979.

Aktiviteten offshore økte enormt i disse årene. Organisasjonen vokste tilsvarende, og det oppsto behov for nye strukturer for å holde orden på det hele. Bravoutblåsningen med den første ukontrollerte utblåsningen av olje og gass i 1977. Av sikkerhetsmessige årsaker ble mannskapssiden for boring og vedlikehold av brønner styrket etter denne hendelsen. Også kontraktorfirmaene økte sin bemanning. Men operatørsiden som sto for den daglige driften var bra bemannet og ble ikke forsterket like mye. 

Siden aktiviteten ute i havet var både omfattende og voksende, fikk feltorganisasjonen en egen leder offshore, med tittel Operation Manager Offshore. På grunn av offshorerotasjonen innehadde tre personer denne stillingen samtidig. Offshore Manager rapporterte i sin tur til bore- og produksjonsdirektør på land. Under seg hadde han ikke mindre enn ti avdelinger. Det var Produksjonsavdeling Komplekset (Ekofisksenteret), Produksjonsavdeling nord og syd, Boring, Marine operasjoner, Sikkerhetsavdeling, Planleggingsavdeling, Rørledningsavdeling, Vedlikeholdsavdeling, Administrasjonsavdeling og Ingeniør avdeling offshore.

Produksjonsavdeling Ekofiskkomplekset hadde egen leder på dag og nattskift som hadde kontroll med produksjonslederne og operatørene.
Produksjonsavdeling for uteliggende plattformer var bemannet med samme type personell samt wirelinepersonell. Vanligvis rapporterte wirelinepersonell til boreavdelingen.

Boreavdelingen hadde økt fra ni boreledere i 1973 til 36 boreledere i 1979. Alt dette kan ikke forklares med at antall installasjoner var økt. Ordningen med døgnvakt for boreleder ble avviklet etter Bravo-utblåsningen. For å øke sikkerheten ble bemanningen fordoblet med en dag og en nattmann for hver stilling.

Marine operasjoner var for det meste beskjeftiget med dykkeoperasjoner. Etter at oljerørledningen til Teesside var kommet på plass, ble det ikke lenger drevet bøyelasting.

Sikkerhetsavdelingen (verneavdelingen) var forsterket etter brannen på Ekofisk 2/4 A i 1975 og Bravo-utblåsningen i 1977. I tillegg til leder var det i 1979 26 vernerepresentanter mot bare to pluss to sikkerhetsinspektører i 1973.   

Planleggingsavdelingen hadde ansvar for tilretteleggingsarbeidet ved alle arbeidsordrer. Planleggingsavdelingen avgjorde hvilke materialer som skulle brukes og sørget for at de var tilgjengelige. De planla bemanning av jobbene, budsjetterte med hvor mange timer som skulle brukes på jobben, og førte deretter regnskap med antall timer som var gått med.

Rørledningsavdelingen som holdt kontroll med oljerørledningen til Teesside og gassrørledningen til Emden, var bemannet med kontrollører og operatører.

Vedlikeholdsavdelingen var en stor avdeling bemannet med personell av mange kategorier. Teknikere, kranoperatører, elektrikere, instrumentteknikere, maskinister, mekanikere, malere, hjelpearbeidere, telecomteknikere og sveisere var blant mannskapene innen denne avdelingen.

Administrasjonsavdelingen ble for en stor del drevet fra Ekofisk 2/4 H. Der var det som hadde med logistikk av personell, varer, båt- og lufttrafikk lokalisert. Båtkoordinator, logistikk, radiooperatør holdt til i kontrollrommet over helidekket. Resepsjonisten var lokalisert i skylobbyen. Vernerepresentanter og sykepleiere var imidlertid spredt på de forskjellige installasjonene.

Ingeniøravdelingen offshore tok seg av den tekniske planlegging av arbeid offshore. I denne perioden med høy aktivitet på installasjonssiden ble en god del teknisk planleggingsarbeid gjort på stedet. Nå foregår som regel alt på land. Ingeniøravdelingen besto av elingeniører, laboratoriepersonell, kalibreringspersonell, prosessingeniører, produksjonsingeniører, reservoaringeniører og inspektører for sikkerhet på utstyr.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower