Logistikk/trafikkavvikling Print
Logistikk, trafikk og kommunikasjon
Chinnock helikopter
Boeing BV 234 Chinnock inn for landing på Ekofisk 2/4 H

Det er hyppig trafikk mellom Ekofisk og fastlandet for frakt av varer og personell. Båtene, helikoptrene og mannskapet om bord utgjør viktige transportpartnere som oljebransjen ikke kunne klart seg uten. Dessuten overføres det hvert døgn en mengde data internt offshore og mellom plattformene i havet og land.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower