Olje- og gassterminalene Print
Olje- og gassterminalene
Oljeterminalen i Teesside
Oljeterminalen i Teesside

ConocoPhillips driver to terminaler som mottar og behandler olje og gass fra Ekofisk og andre felt. En 443 kilometer lang rørledning fører gassen til Emden på nordsjøkysten av Tyskland, og en 354 kilometer lang oljerørledning fører olje og NGL til Teesside på østkysten av Storbritannia.    

Oljeterminalen i Teesside
Terminalen i Teesside tar imot olje og våtgass fra rørledningen. Anlegget består av stabiliseringsanlegg, våtgassanlegg, lagringstanker for råolje og en utskipingshavn. Når olje og våtgass fra Norpipe Oil kommer inn til terminalen, blir råolje og våtgass skilt ut. Oljen gjennomgår en stabiliseringsprosess før den blir lagret, klar for utskiping. De ti lagringstankene har hver en kapasitet på 750.000 fat. Våtgassen blir transportert til våtgassanlegget, som har en kapasitet på 64.000 fat per døgn. Her blir våtgassen separert i metan, etan, propan, normalbutan og isobutan. Metan blir brukt som drivstoff for anlegget, mens de andre produktene blir kjølt ned til væskeform og lagret i tanker før utskiping.  En av grunnene til at Teesside ble valgt som ilandføringssted fra Ekofisk, var muligheten for dypvannskaianlegg. Terminalen har fire lastekaier for råolje og våtgassprodukter. Råoljekaiene kan ta imot skip opp til 150.000 tonn dødvekt, mens våtgasstankerne kan være av en størrelse opptil 60.000 kubikkmeter. To av råoljekaiene ligger i selve hovedløpet til elva Tees, mens de andre ligger i oppmudrede dokker.
 
Terminalen i Emden
Når gassen kommer ut av rørledningen fra Ekofisk-senteret, står det ni parallelle behandlingslinjer klar for rengjøring, måling og videre distribusjon til kjøperne. Gassen fra Nordsjøen er svært ren og trenger bare en liten bearbeiding for å fjerne små mengder svovelforbindelser. Dette skjer gjennom en absorpsjonsprosess der de urene molekylene fra gassen samler seg på overflaten av små partikler som fungerer som filterkuler. Hver av de ni behandlingsrekkene består av fire prosesstårn og en prosessovn. Gassen kommer inn på toppen av prosesstårnet og forlater det gjennom bunnen etter å ha passert filterkulene. Etter denne renseprosessen er gassen klar for salg. Den går gjennom rørledninger til målestasjonen - før den går til kjøpernes mottakslinjer og distribusjonsnett.  I alt er det tre atskilte, kommersielle rørledningssystemer som opereres av henholdsvis Ruhrgas, BEB og Gastransport Services (tidligere Gasunie). Disse operatørene transporterer gassen videre på vegne av ConocoPhillips' gasskjøpere. Gassterminalen i Emden har siden den ble åpnet i september 1977 hatt en svært høy driftsstabilitet. Terminalen har aldri vært stengt ned på grunn av problemer med eget utstyr, og vedlikehold er utført når andre deler av systemet har vært stengt ned. Terminalen har en kapasitet på omlag 2,1 milliarder kubikkfot gass per døgn.

Omlegging i gassdistribusjonen
Fram til omleggingen av gassdistribusjonssystemet som trådte i kraft 1. januar 2003, var det Norpipe a.s som eide gassrørledningen fra Ekofisk til Emden, og Norsea Gas A/S som eide mottaksanlegget i Emden. ConocoPhillips var før omleggingen operatør for gassrørledningen og terminalen i Emden. Nå er operatøransvaret både for rørledning og terminal overført til det statlig eide Gassco. Dette inkluderer også operatøransvaret for plattformene B-11 og H-7. Selv om operatøransvaret nå ligger hos Gassco, er det fortsatt ConocoPhillips som utfører dette arbeidet, men nå som underleverandør på oppdrag for Gassco. ConocoPhillips' tidligere eierskap i rørledning og mottaksanlegg er byttet mot en andel på 2,36 prosent i GasLed. GasLed er et prosjektsamarbeid bestående av ti selskap som til sammen eier store deler av gass-infrastrukturen på norsk sokkel. Emden-terminalen eies av Norsea Gas A/S. Et datterselskap av ConocoPhillips står for driften av anlegget.

(Kilde:  ConocoPhillips Norge)

Gassterminalen i Emden
Gassterminalen i Emden
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower