Vedlikehold Print
Vedlikehold
Vedlikehold 1
Elektrikere, sveisere og stillasbyggere driver vedlikehold på Norpipe 37/4 A

Vedlikehold er alt som må til for at alt utstyret skal fungere som forventet. Det innebærer inspeksjon, service, reparasjon og preservering.
Plattformene på Ekofisk har en fast vedlikeholdsstab, bestående av vedlikeholdsleder, elektrikere, automatikere, automasjonsmekanikere, mekanikere, materialforvalter og hjelpearbeidere. På Ekofisk-senteret er det i tillegg en teknisk support avdeling som har til oppgave å hjelpe til med vedlikeholdet på uteplattformene. Ved større vedlikeholdsoperasjoner blir kontraktørselskap engasjert, med eksempelvis stilasarbeidere eller fjellklarterer, sveisere, malere, dykkere eller ROV-operatører og lignende.

Cirka hvert tredje år har hele Ekofisk-området blitt stengt ned for å kunne utføre vedlikehold som ellers ikke kunne gjøres. Nedstengingen har hver gang skjedd i august måned. August har blitt valgt ut fra to forhold. For det første er det den måneden med minst etterspørsel etter olje og gass på kontinentet. For det andre er værforholdene normalt gunstige i august.

I dag har en ikke egen vedlikeholdsavdeling i ConocoPhillips, men vedlikeholdet er direkte underlagt drift. Arbeidsområdet er å assistere feltorganisasjonen med hensyn til planlegging, koordinering og oppfølging av vedlikeholdsaktivitetene på installasjonene på feltet. Avdelingen skal være en støttegruppe innen analyse, optimalisering og videreutvikling av det totale vedlikeholdet.
I 1993 ble det introdusert et nytt vedlikeholdsprogram kalt Total Produktiv Vedlikehold (TPM- Total Productiv Maintenance). Personell skulle finkjemme, identifisere, registrere og tilstandsvurdere alt som befant seg på installasjonene. 52 personer ble ansatt, halvparten fra Phillips og halvparten var innleid personell. Gruppen besto av både elektrikere, instrumentteknikere og mekanikere.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower