Elektriker Print
Elektriker
Elektriker 2
Kaffepause på "elektriker-sjappa" på Edda 2/7 C

Yrket:
Arbeid med elektrisitet er forbundet med stor fare og krever derfor nøyaktighet og god systemoversikt. Området er nøye regulert av lover og forskrifter, og elektrikere må derfor kunne følge sikkerhetsrutiner som skal forebygge ulykker. Opplæringen i elektrikerfaget legger stor vekt på kunnskaper om lover og regler for sikkerhet. Hver eneste arbeidsoppgave utføres med grunnlag i dokumentasjon, regler og forskrifter. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer.

Elektrikere utfører arbeidsoppgaver i ulike typer strømførende anlegg i små og store bygninger, i industrianlegg eller ombord på rigger og fartøyer. En elektrikers arbeidsplass kan være alt fra en enmannsbedrift til større foretak.

Norge er medlem av en rekke internasjonale organisasjoner som setter normer for arbeidet med elektrisitet. På grunnlag av vedtak i disse organisasjonene blir norske forskrifter utarbeidet av den Norske Elektrotekniske komite (NEK), Sjøfartsdirektoratet og Det norske Veritas (DNV). Produkt- og elektrisitetstilsynet har kontrolloppgaver gitt i forskrifter for elektrofagfolk.

Utdanning:
Faget ble lagt inn under lærlingordningen 01.11.1957, og har hatt betegnelsen elektromontør gr. L. Fra og med juli 1996 har faget fått betegnelsen elektrikerfaget.

Elektrikerfaget er delt inn i tre områder: Elektriske bygningsinstallasjoner, tekniske elektriske anlegg og maritime elektriske anlegg. Området maritime elektriske anlegg, erstatter tidligere skoleopplæring til skipselektrikeryrket. Det velges blant områdene i forhold til hvilken type bedrift en får lærekontrakt i. Læretid i bedrift er normalt 2,5 år (eventuelt 1,5 år). Inntakskrav til elektriker (læreplan) er GK elektrofag, VK1 elektro og eventuelt VK2 elektriker. Etter endt læretid kan lærlingen/eleven avlegge fagprøve i elektrikerfaget og motta fagbrev.
Kilde: www.ofir.no

Elektriker 1
Elektriker på jobb
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower