Automatikkmekaniker Print
Automatikkmekaniker
Automasjonsmekaniker
Før 1990 ble automatikkmekanikerne kalt instrumentteknikere.

Historikk:
Rundt 1990 ble instrumentteknikeren oppgradert til automatiker. Følgen av denne oppgraderingen var opprettelsen av en nye stilling; automatikkmekaniker. Denne stillingen skulle dekke hullet som oppsto mellom mekanikere og automatikere.

Yrket:
Automatikkmekanikere installerer utstyr, bygger opp, feilsøker på, reparerer og vedlikeholder automatiserte industrielle produksjonsanlegg. Automatikkmekaniker utfører arbeid hvor måling av tilstandsvariabler omdannes til signaler som sendes, mottas, analyseres og vurderes, for deretter å danne grunnlag for 
beslutninger og elektromekaniske inngrep.

Automatikkmekanikere skal kunne planlegge sitt arbeid ut fra tegninger, skisser og arbeidsbeskrivelser og kunne kontrollere at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende kvalitets- og sikkerhetsbestemmelser. Videre skal automatikkmekanikeren kunne montere og vedlikeholde aktuelle pådragsorganer og kunne bygge opp og feilsøke på elektromekaniske styringer i lav-spenningsanlegg. I stor grad er en automatikkmekaniker med på å utforme tekniske løsninger i forbindelse med automatisering av produksjonsprosesser, derfor er oppfinnsomhet en viktig egenskap for en automatikkmekaniker.

Arbeid innen fagområdet krever stor grad av endringsdyktighet for til enhver tid å kunne yte de tjenester samfunnet har behov for. Automatikkmekanikere må derfor ha evne og vilje til å utvide og endre sin kompetanse for bedre å kunne møte fremtidens krav til omstilling og endring. Automatikkmekanikere må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. De fleste automatikkmekanikere vil kunne få arbeid innen industrigrener der automatisering er et sentralt element.

Utdanning:
Automatikkmekanikerfaget bestod tidligere av fagene automatiseringsmontør og automatiseringsmekaniker, som ble slått sammen til ett fag under Reform 94.
Læretid i bedrift er normalt 1,5 år. Inntakskrav til automatikkmekaniker (læreplan): GK mekaniske fag eller GK elektrofag, VK1 elektromekaniske fag og 
VK2 automatikkmekanikerfaget. Etter endt læretid kan lærlingen/eleven avlegge fagprøve i automatikkmekanikerfaget og motta fagbrev. 
Faget kan videreføres i toårig teknisk fagskole.
Kilde: www.ofir.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower