Automatiker Print
Automatiker

Yrket:
En automatiker driver med montasje-, service- og vedlikehold som innebærer å kunne vurdere og løse tekniske driftsproblemer i automatiske prosesser, maskiner og anlegg.

Automatikere arbeider i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som installerer, bygger, reparerer og vedlikeholder automatiserte prosess-systemer og maskiner. Automatikerfaget er derfor tverrfaglig i sin natur. Det er derfor viktig at automatikeren har god helhetsforståelse for prosesser og automatiseringssystemer. Arbeidet krever 
dessuten stor grad av oppfinnsomhet.

Automatikerens arbeidsoppgaver består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, skifte ut, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske måle-, styre- og reguleringssystemer. En automatiker utfører arbeidsoppgaver innenfor reguleringsteknikk og elektriske installasjoner, med spenninger opp til 1000 V AC og 1500 V DC.
Automatikeren har et særlig ansvar for å utforme systemene med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet skal utføres i samsvar med lover, forskrifter og regler som er gitt av Produkt- og elektrisitetstilsynet, arbeidstilsynet og andre offentlige kontrollorganer. I denne forbindelse skal detaljløsninger ses i sammenheng med systemløsninger, slik at den totale sikkerheten blir ivaretatt.

Automatikeren må samarbeide med andre faggrupper som har ansvar for drift og vedlikehold av prosess- og produksjonsanlegg. Automatikeren feilretter, optimaliserer og bistår med å utforme automatiseringssystemene slik at de passer brukerens behov.

Utdanning:
Faget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. juni 1984. Læretid i bedrift er normalt 1,5 år. Inntakskrav til automatiker er (læreplan): GK elektrofag, VK1 automatisering og VK2 automatikerfaget. Etter endt læretid kan lærlingen/eleven avlegge fagprøve i automatikerfaget og motta fagbrev. 
Faget kan videreføres i toårig teknisk fagskole.
Kilde: www.ofir.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower