PCU Print
Produkt- og koordinasjonsavdeling
PCU-gruppen
Trond A. Fagerli og Johan Bjelland fra PCU-gruppen på Ekofisk

Historikk:

Production Control Unit, PCU-gruppen, drev med produksjonskontroll. Gruppen var underordnet teknisk sjef, men var nærmere knyttet til PCU på land. Kontoret var bemannet døgnet rundt med to på dagskift og en på natt. Gruppen drev med langtidsplanlegging, oppfølging av måleaktiviteter og produksjonskoordinering. De laget daglige produksjonsrapporter, fikk inn alle analysene fra laboratoriet, sjekket målinger fra målestasjonenen og foretok kvalitetstester på produksjonen. I tillegg var de ansvarlige for at Emden terminalen fikk nok gass til å møte etterspørselen fra kundene på Kontinentet.
Ved en eventuell nedstengning måtte de foreta en såkalt ”linepack”, det vil si regne ut hvor lenge en kan levere gass med det kvantum som allerede var i rørledningen. Hvis en ikke produserte nok gass til å møte bestillingene, måtte det kjøpes gass fra konkurrentene.
De første årene var det bare en stilling innen produksjonskontroll. Men arbeidsoppgavene økte og fra 1980 ble det åpnet for to stillinger, men fortsatt kun på dagtid. I 1985 ble det nødvendig med bemanning 24 timer i døgnet, og nok en stilling ble opprettet. I dag drives denne funksjonen fra land.

Utdanning:
En utdanningsvei for å bli ingeniør offshore er å ta bachelorgraden i petroleumsteknologi. Det er er et treårig studium, som kun tilbys ved Høgskolen i Stavanger. Studiet varierer mellom tilrettelagt undervisning med forelesninger, selvstudium, laboratorieoppgaver, øvinger, gruppearbeider og terminoppgaver. I tillegg kommer prosjektarbeidene som er en kombinasjon av privat veiledning, selvstudium og samarbeid med arbeidslivet.
Uansett studieretning får alle studenter undervisning i en del felles fag som datateknikk, matematikk, fysikk, kjemi, statistikk og samfunnsfag. Linjefagene, som er felles for alle studenter med samme hovedlinje, samt spesialisering med egne studieretningsfag, kommer i tillegg. Det er spesialisering innen emnene reservoarteknologi, produksjonsteknologi, og boreteknologi.
For å komme inn på studiet kreves eksamen fra videregående skole, generell studiekompetanse med i tillegg enten 2FY og 3MX/3MN, eller ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høgskolerutdanning (forkurs ved Stavanger offshore fagskole for petroleumsteknologi), eller eksamen fra teknisk fagskole.

Kilde: www.jobbfeber.no 

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower