Målegruppe Print
Målegruppe

Historikk:
Målegruppen var ansvarlig for allokeringsmålinger på olje og gass, det vil si å måle hva som produseres hvor. De forskjellige feltene på Ekofiskområdet produserte forskjellige typer olje og gass med ulik sammensetning. Når målingene var ferdige, ble de sendt til produkt- og koordinasjonsavdelingen (PCU). Siden det er flere eiere inne i bildet som har ulike eierandeler i de forskjellige feltene, var det viktig å ha oversikt over hvor mye som produseres av forskjellig kvalitet fra de ulike feltene. Målegruppen, sammen med PCU, beregnet så hvor stor andel hver av partnerne skulle ha. Målegruppen var bemannet med personer med kompetanse som ingeniør eller tekniker innen instrument og automasjon.

Utdanning:
En utdanningsvei for å bli ingeniør offshore er å ta bachelorgraden i petroleumsteknologi. Det er er et treårig studium, som kun tilbys ved Høgskolen i Stavanger. Studiet varierer mellom tilrettelagt undervisning med forelesninger, selvstudium, laboratorieoppgaver, øvinger, gruppearbeider og terminoppgaver. I tillegg kommer prosjektarbeidene som er en kombinasjon av privat veiledning, selvstudium og samarbeid med arbeidslivet.
Uansett studieretning får alle studenter undervisning i en del felles fag som datateknikk, matematikk, fysikk, kjemi, statistikk og samfunnsfag. Linjefagene, som er felles for alle studenter med samme hovedlinje, samt spesialisering med egne studieretningsfag, kommer i tillegg. Det er spesialisering innen emnene reservoarteknologi, produksjonsteknologi, og boreteknologi.
For å komme inn på studiet kreves eksamen fra videregående skole, generell studiekompetanse med i tillegg enten 2FY og 3MX/3MN, eller ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høgskolerutdanning (forkurs ved Stavanger offshore fagskole for petroleumsteknologi), eller eksamen fra teknisk fagskole.

En annen mulighet er å utdanne seg som prosesstekniker. Utdanningen tar fire år i alt:
- GK kjemi- og prosessfag
- VKI kjemiske prosessfag
- To år som betalt lærling i bedrift
Studieretningsfagene i grunnkurset er kjemi, fysikk, kjemisk teknologi og mekaniske disipliner. Studieretningsfagene i VKI er bransjelære og prosessteknikk.

Med fagbrev kan en også utdanne seg videre på teknisk fagskole, prosessteknisk linje. En rekke skoler tilbyr i dag fagarbeidere tilleggsutdanning, slik at en kan få studiekompetanse. Med studiekompetanse kan en utdanne seg til ingeniør (Bachelor- eller Master i teknologi) eller velge mellom en rekke andre yrker som krever høyere utdanning.

Kilde: www.jobbfeber.no 

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower