Laboratoriepersonell Print
Laboratoriepersonell
Kjølevann
Vann blir analysert før det blir spylt på sjøen, og analyseresultatene blir sendt Statens Forurensningstilsyn.

Laboratoriepersonellet har kvalifikasjoner som ingeniør eller tekniker innen kjemi og prosess. De er ansvarlig for allokerings- og prosessanalyser. Det vil si at de analyserer de forskjellige strømmene og rapporterer om sammensetningen på disse. Blant annet tas det prøver av gassen som sendes til Emden. Gassen separeres i de enkelte komponenter for å finne sammensetningen. Oljeprøvene destilleres til tre komponenter: gass, lett olje og tung olje. Oljene fra de forskjellige feltene ser ulike ut. Oljen fra Cod er veldig lys, mens den fra Valhall er helt svart. Analysene har betydning for til hvilken pris råstoffene skal selges for. Det er flere parametre som skal følges opp ved prosessanalyse, som for eksempel sammensetning, tetthet, vanninnhold, duggpunkt, olje i vann og så videre. Det er viktig å ha oversikt over dette for at prosessen skal drives optimalt.

Laboratoriepersonellet analyserer også prøver for å kontrollere at utslipp til vann og luft holder seg innenfor de grenser som myndighetene har bestemt. Forurensingstilsynet får løpende rapporter om dette.

Laboratoriepersonellet tar også prøver av kjølevannsystemet. En annen oppgave er å ta prøver av glykolen som brukes til å tørke gassen.

Tidligere var laboratoriegruppen, som holdt til på Ekofisk-tanken, ganske stor med 17 ansatte. Nå kan mange målinger følges opp med online utstyr, dermed er det bare en ansatt igjen i laboratoriet på 2/4 H på Ekofisk-senteret og en på Eldfisk Kompleks.

Utdanning:
Faglaborant er yrkestittelen til laboranter med fagbrev. Utdanningen tar fire år i alt. Etter to år i skole; ett år grunnkurs kjemi- og prosessfag og ett år videregående kurs I laboratoriefag (VKI), går en to år som lærling i bedrift.
Studieretningsfagene i grunnkurset er kjemi, fysikk, kjemisk teknologi og mekaniske disipliner. Studieretningsfagene i VKI er kjemi, fysikk og instrumentlære, matematikk, kvalitetssikring, mikrobiologi, biokjemi og hygiene. I læretiden velger en ett av de tre områdene i faget som passer til lærelaboratoriet og lærer å utføre oppgavene på dette laboratoriet.
Med fagbrev kan en også utdanne seg videre på teknisk fagskole, kjemilinjen. En rekke skoler tilbyr i dag fagarbeidere tilleggsutdanning, slik at en også kan få studiekompetanse. Med studiekompetanse kan en utdanne seg ved universitet og høyskoler. Man kan velge mellom en rekke yrker, se "Bachelor i ingeniørfag", "Master i teknologi"og "Kjemiker".
Kilde: www.jobbfeber.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower