Ingeniøravdeling offshore Print
Ingeniøravdeling offshore
Hovedinngang
Hovedinngangen til ConocoPhillips hovedkontor i Tananger

Historikk:
Ingeniøravdelingen offshore besto av en del støttepersonell som var nødvendig å ha på produksjonsstedet. Nå er bare en driftsingeniør igjen på feltet, mens de fleste av støttefunksjonene er flyttet til land. Mesteparten av støttepersonell i form av ingeniører, geologer og så videre lokalisert til hovedkontoret i Tananger.

For å holde oversikten over hvor stor produksjonen av olje og gass er, og til hvilken kvalitet, trengtes målegruppen og laboratoriepersonell. Mens produksjonskontrollgruppen drev produksjonskoordinering.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower