Renholdsleder Print
Renholdsleder
Støvsuging
Rengjøring av Ekofisksenteret

Yrket:
Renholdsleder har ansvaret for å organisere renholdet på en installasjon. Det omfatter arbeid knyttet til vask og stell av lugarer, oppholdsrom osv. Det gjelder også vaskeriet med vask av sengetøy, arbeidstøy osv. Arbeidet i renhold organiseres i team, mens det før var mer vanlig å arbeide individuelt. Ved hovedrengjøring, med store arealer og rengjøring av rommene legges det opp til at tre renholdere har en etasje i sammen. De begynner arbeidet i hver sin ende. Lugarene er så små rom at det er ikke effektivt at flere deltar i rengjøringen samtidig, unntatt ved sengeskift da er det mest effektivt å samarbeide.

Utdanning:
For å bli renholdsleder kan en ta fagbrev for renholdsoperatør. Det finnes flere måter å få fagbrev på. Hovedmodellen er to år i skole og to år i bedrift. Mange forskjellige grunnkurs kan kvalifisere til å komme inn på videregående kurs. Eller man kan unngå tradisjonell skolegang og basere opplæringen på praktisk arbeid.

Et alternativ er et av føgende grunnkurs:
-(GK) helse- og sosialfag, GK byggefag, GK tekniske byggefag og GK hotell eller næringsmiddelfag + Videregående kurs (VK1) miljø og vedlikehold (1-årig) + to års læretid i bedrift.

En annen mulighet for å avlegge fagbrevet som renholdsoperatør er etter praksiskandidatordningen. Det betyr at en etter 60 måneder allsidig praksis innen faget kan avlegge fagprøven. I de tilfeller der en har arbeidet deltid blir dette omregnet til fulltid. Ansienniteten tilsvarer skoletiden slik at en bare trenger å avlegge en tverrfaglig teorieksamen på lik linje med andre før en avlegger fagprøven.
Kilde: www.jobbfeber.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower