Fagforeninger Print
Fagforeninger
OFS
NOPEF

av Kristin Øye Gjerde

Fagforeningssystemet som utviklet seg i oljebransjen på 1970-tallet, lignet ikke norsk fagbevegelse for øvrig. LO som var den sentrale aktøren innen fagbevegelsen, ble utfordret innenfor oljebransjen og klarte ikke å befeste sin stilling i den første fasen. Mens Arbeidsmannsforbundet og Sjømannsforbundet (begge LO) vinglet mellom hvem som skulle organisere oljearbeiderne, vokste Ekofisk-komiteen fram som en betydelig konkurrent utenom LO-systemet. Etter få års virksomhet tok Ekofisk-komiteen initiativ til å samle flere ”husforeninger” under sine vinger. Den landsomfattende organisasjonen OFS ble dannet. LO sitt svar på denne utfordringen ble å opprette NOPEF.

Les mer om fagforeningshistorien og sentrale aktører på Ekofisk sine opplevelser knyttet til disse hendelsene i de følgende artikler:

Ekofisk-komiteen
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower