Første fagforeninger innen oljeindustrien Print
Første fagforeninger innen oljeindustrien
LO

Da spørsmålet om organisering av oljearbeidere dukket opp, var det Arbeidsmannsforbundet (LO) som først tok ansvaret for dette. Men til tross for at Arbeidsmannsforbundet fikk på plass et avtaleverk som var tilpasset oljeindustrien, hadde god medlemstilslutning og et godt utbygd tillitsmannsystem, besluttet LO i 1973 å flytte organisasjonsansvaret over til Sjømannsforbundet. Noe av årsaken var at Sjømannsforbundet hadde lang erfaring i å takle internasjonale arbeidsgivere. En annen grunn var at riggene som var utstyrt med eget fremdriftsmaskineri, ble klassifisert som skip. Slike borefartøyer ble underlagt sjøfartslovgivningen.

Avgjørelsen skapte bølger blant oljearbeiderne. De som arbeidet på basene og de faste installasjonene i Nordsjøen fant seg ikke til rette i Sjømannsforbundet. Blant offshorearbeiderne var det misnøye med forskjellene ved personbeskatning. Ansatte på flytende installasjoner hadde sjømannsskatt, mens kolleger på faste installasjoner hadde vanlig landskatt. Mange mente at Sjømannsforbundet ikke gjorde nok for å utjevne denne skjevheten.

Et halvt år etter at Sjømannsforbundet hadde overtatt organisasjonsansvaret, ble den første husforeningen blant de operatøransatte på Ekofiskfeltet etablert.[1] 

[1] Marie Smith-Solbakken, Oljearbeiderkulturen. Historien om cowboyer og rebeller. (1997), s. 142 - 146.
Bakgrunn for første husforening på Ekofisk
Egil Berle
Egil Berle

Egil Berle i intervjuet av Kristin Øye Gjerde, 20. juni 2003. (utdrag)

Egil Berle var roustabout på Gulftide. Han var en av dem som lurte på hvilken fagforening han hørte hjemme i: "Vi fikk høre at vi egentlig hørte hjemme i Arbeidsmannsforbundet, Stein og Jord. Jeg lurte på hvorfor vi var det? Så var vi tre stykker: Alf  Knudsen, Geir Gustavsen, og meg. Vi fikk mandat til å undersøke, og vi ville jo helst da være organisert i Sjømannsforbundet, for hvorfor jobbe til sjøs, midt ute i Nordsjøen, uten å ha sjømannsskatt? Hvorfor betale full landskatt? Vi gikk til Sjømannsforbundet og fikk vite at… nei.. det hadde foregått en loddtrekning om hvor vi skulle være, og Stein og Jord hadde vunnet. Så gikk vi til Stein og Jord og ba dem ta opp spørsmålet om sjømannskatt i neste forhandling. Men det skjedde ingenting, og vi bestemte oss for å lage noe selv. Men det tok litt tid."

 Først høsten 1973 skjedde det første tilløpet til organisering på Ekofisk. Egil Berle ble bedt av flere om han kunne gå til sjefen og ordne det slik at de kunne få et felles møte i Stavanger for å lage en egen organisasjon. "Jeg var nede [på basekontoret til Phillips] i Dusavik og snakket med Paul Reynholds, som var direktør, om jeg kunne få 150.000 kroner for å samle alle ansatte i Stavanger for å diskutere hvordan vi egentlig kunne tenke oss en interesseorganisasjon. Han likte tanken. Blant annet kom jeg inn på at vi ikke ville være en politisk organisasjon. Vi ville ikke være med i Stein og Jord, vi fikk ikke komme med i Sjømannsforbundet, men vi ville gjerne jobbe for å få sjømannskatt osv. Så spurte jeg om vi kunne få låne advokatene til Phillips, og tilslutt så ble det så mye at han sa: ”Egil, du kan ikke få 150.000, men jeg skal ordne det slik at vi får samlet alle, med fruer.” Da ble det to omganger på Hotell Atlantic. [10. og 17. november 1973]. Vi var jo ikke så veldig mange ansatte den gangen, så det gikk fint i to omganger. Da ble det slik at vi fikk informasjon om pensjonsordninger, forsikring, historikk om Phillips osv. Hele ledelsen var tilstede. Vi fikk tid for oss selv hvor vi diskuterte, valgte et styre, styret valgte en formann, og det ble meg. Så satte vi i gang. Og da hadde vi utrolig gode forhandlinger med Phillips. Vi fikk låne advokatene deres, Gregersen, Gregersen og Gregersen i Oslo som skulle jobbe for at vi fikk sjømannskatt. I mellomtiden, mens vi ventet på denne ordningen, ville vi ha en kompensasjon for det vi kunne ha tjent hvis vi hadde hatt sjømannsskatt. Det var det som ble offshoretillegget.

Dette var forløperen til Ekofisk-komiteen. Jeg satt som formann. Ivar Lode satt med regnestaven og holdt rede på finansene. Egil Lima holdt rede på papirer og sånt. Jeg var fra Bergen, så jeg sto for snakkingen. Jeg var formann inntil Øyvind Krovik overtok. Han satt jo i mange år som formann i Ekofisk-komiteen".

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower