Dykking Print
Undervannsoperasjoner
Dykker
Dykkeren klar for arbeid, ca. 1980

Undervannsoperasjoner foregår året rundt på Ekofiskområdet i forbindelse med installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av plattformer, stigerør og rørledninger. I begynnelsen ble alle undervannsoperasjoner utført av dykkere.
På slutten av 1970-tallet ble det tatt i bruk enkle undervannsfarkoster  ROVer (Remotely Operated Vehicles) . De første var meget enkle og ble kalt eyeballs og ble brukt til visuell inspeksjon og til å følge dykkeren på vanskelige operasjoner for å bedre dykkernes sikkerhet. Etter hvert ble det utviklet bedre undervannsfarkoster, ROVer  som overtok mer og mer av dykkernes arbeid. I dag gjennomføres undervannsoperasjoner i stor grad uten hjelp av dykkere.

Dykkerklokke
Dykkerklokke med heisemekanismen på "Phillips SS" i 1978
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower