ROV-operatører Print
ROV-operatører
ROV

Historikk:
Fra slutten på 1970-tallet ble det tatt i bruk en type undervannsfartøy kalt "eyeball" på Ekofisk-området. Før dette ble all undervannsinspeksjon gjort av dykkere. Phillips var det første oljeselskap på norsk sokkel som tok i bruk ROV (Remotely Operated Vehicles). De første var meget enkle og ble kalt "eyeball",  som var et motorisert undervannskamera. ROVen ble styrt fra kontrollrommet på overflatefartøyet via en kabel. De ble brukt om bord på dykkerfartøyene til visuell inspeksjon og overvåkning av dykkerne for å øke deres sikkerhet. Undervannsoperasjonene på Ekofisk omfattet to "eye balls"  av typen RCV225, ett på hvert av de to dykkerfartøyene som opererte på Ekofisk-området.

Under inspeksjonsprogrammet 1989 ble en mer avansert ROV  teknologi tatt i bruk. Arbeidet ble utført ved hjelp av to meget avanserte manipulatorarmer som var montert  foran på ROVen. Den kunne også utstyres med sonar og opp til fem undervannskameraer som tok både panorama- og nærbilder, pluss forskjellige typer arbeidsmoduler som sveiserengjøring og anodeinstalasjoner. 

I 1989 ble 90 prosent av all undervannsinspeksjon på strukturer og rørledninger utført av ROV. Det var fortsatt behov for dykkere, og det ble satt i gang et prosjekt for å kombinere bruk av ROVer og dykkere.  For å lette deres jobb ble det montert en arbeidsplattform på hver side av ROVen hvor dykkere kunne sitter eller stå mens han utførte arbeidet. I tillegg ble det utviklet en modul, en ramme med pumper og hydraulisk uttak for dykkerverktøy. Den ble montert under ROVen, som dermed kunne kjøre det nødvendige utstyret ned til dykkeren.

Det ble i samarbeid Elf startet et utviklingsprosjekt for å utvikle en ROV som kunne utføre NDT (ikke destruktiv testing) av stålstrukturer. Det ble utviklet en egen manipulatorarm, programvare og verktøy for å kunne gjøre dette.

Yrket:
Faget fjernstyrte undervannsoperasjoner omfatter en rekke ulike arbeidsområder som benytter fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy. Det utføres operasjoner, vedlikehold og reparasjonsarbeid på fjernstyrte havbunnsinstallasjoner og prosessanlegg. Faget fjernstyrte undervannsoperasjoner karakteriseres ved at operasjonene under vann er fjernstyrte fra kontrollstasjoner på overflaten. Arbeidet foregår særlig i tilknytning til offshore petroleumsvirksomhet, både på norsk og utenlandsk sokkel, og innbefattes både i lete-, utbygging-, drift- og stengningsfasen til et oljefelt. Teknologien gjør seg mer og mer gjeldende i andre sammenhenger. I fremtiden vil teknologien i større grad nyttiggjøres innen havbruk, miljøkartlegging til havs, arbeid med militært utstyr, opprenskning av miljøfarlig avfall samt i vannkraftsammenheng.

Utdanning:
For å bli tatt inn på som lærling i bedrift i faget fjernstyrte undervannsoperasjoner må søkeren ha gjennomgått videregående kurs I automatisering eller ha tilsvarende kompetanse. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for faget fjernstyrte undervannsoperasjoner skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett og et halvt år. Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i faget fjernstyrte undervannsoperasjoner og motta fagbrev.
Fjernstyrte undervannsoperasjoner (læreplan)
Kilde: www.oof.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower