Offshoreprest Print
Offshoreprest
Kapellet
Offshoreprest Trygve Hestness holder samling i kapellet på Ekofisk 2/4 H.

Yrket:
Ekofisksamfunnet har sin egen prest. Hans eller hennes hverdag består for det meste i å møte menneskene rundt på arbeidsplassene. Offshoreprestene drar systematisk rundt på alle installasjonene. Det er mange arbeidsoppgaver å gripe fatt i. For det første sosialt arbeid og familierådgivning, dernest sorgarbeid, så er det møtevirksomhet og gudstjenester, særlig i høytidene. Det er jevnlig samling med andakt og samtaler i kapellet på Ekofisk 2/4 H. Sist, men ikke minst er det miljøarbeid på plattformen. Mange oljearbeidere er tidligere sjøfolk som er vant med sjømannsprester, og de ser på presten som noe som hører til på arbeidsplassen.

Utdanning:
For å bli prest i Den norske kirke forutsettes 6-års utdanning hvor det inngår teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk eksamen. Teologisk embetseksamen kan avlegges ved Universitetet i Oslo, Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo, eller ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Deler av utdanningen kan også tas ved andre universiteter og høyskoler i Norge, eller ved læreinstitusjoner i utlandet.
Kilde: www.jobbfeber.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower