Helsetjeneste Print
Helsetjeneste
Sykepleier
Sykepleier Kirsten Elsebutangen sjekker medisinskapet

Historikk:
På alle døgnbemannede installasjoner er det krav om at det skal være offentlig godkjent sykepleier. Fram til 1977 var det ikke noe slikt krav, slik at helsetjenesten om bord gjerne var en person med mer eller mindre helsefaglig bakgrunn. Som så mye annet som ble adoptert fra amerikanske og britiske forhold, ble begrepet ”medic”også brukt i Nordsjøen. I de første årene var det bare menn som hadde jobb som medic eller sykepleier, men flere kvinner fikk innpass som sykepleiere offshore fra slutten av 1970-tallet.

Yrket:
På en tur kan sykepleieren på en større installasjon få opp mot 250 konsultasjoner. De vanligste årsakene til at sykepleieren kontaktes er luftveisplager, hudlidelser og  muskel- og skjellettplager. I anleggsperioder er det mer kuttskader. Øyenskader har også vært et  utbredt fenomen. I helsetjenesten på Ekofiskområdet var det i 1985 ansatt 44 sykepleiere og 2 sjefssykepleiere. I 2004 er antallet sykepleiere/HMS-koordinatorer  redusert til cirka 30. Det skyldes blant annet at flere installasjoner stenges ned. En del installasjoner fjernstyres også og har ikke permanent bemanning.
En av sykepleierens oppgaver er å sørge for at materiell og utstyr til førstehjelp og behandling til en hver tid er komplett og klart til bruk. Hjertestartere finnes på alle installasjoner. Forebyggende miljøarbeid er en viktig oppgave, blant annet arbeidsmiljøkartlegging og registrering og kontroll med kjemikalier. Et annet ansvarsområde er hygiene. Det innebærer kontroll av renhold og kontroll med matvarer og drikkevann osv.
Sykepleier gir ansatte instruksjon i førstehjelp og arrangerer øvelser. Sykepleieren er en sentral del av redningsmannskapet om bord på redningshelikopterne.

Utdanning:
Utdanning til sykepleier skjer ved statlige høgskoler og enkelte private og diakonale høgskoler. Studietiden er 3 år. Undervisningen er teoretisk og praktisk. Den praktiske delen av utdanningen skjer på forskjellige avdelinger på institusjoner i tillegg til sykepleiertjeneste utenfor institusjoner. Minstekrav til opptak er eksamen fra 3-årig videregående skole, eller tilsvarende kunnskaper. 
Kilder: Stillingsbeskrivelse HMS-koordinator i Phillips 12.11.01 og www.jobbfeber.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower