HMS-koordinator Print
HMS-koordinator
Redningsøvelse
Redningsøvelse

Yrket:
På flere av installasjonene har stillingen som sykepleier blitt omdefinert til HMS- koordinator. Han/hun har ansvaret for å koordinere og tilrettelegge aktiviteter innenfor helse, miljø og sikkerhet på en installasjon.

HMS-arbeid handler i korte trekk om å forebygge, avdekke og hindre gjentakelse av skader på mennesker, miljø og økonomiske verdier.
HMS-arbeid eller internkontroll skal blant annet sikre:
Et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø.
Et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i virksomheten.
Forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller tjenester som virksomheten leverer.
Vern av ytre miljø mot forurensning.
En god beredskap dersom uønskede hendelser skulle inntreffer.

En HMS-koordinator offshore må være offentlig godkjent sykepleier, og må dessuten ha gjennomført vernelederkurs og forskjellige beredskapskurs. Den viktigste delen av jobben er å fungere som offshoresykepleier med ansvar for førstehjelp. Dessuten har HMS-koordinator ansvar for å planlegge og tilrettelegge for trening og øvelser innen ulykkesberedskap. Det gjelder øvelser for evakuering, brann osv. Han eller hun har ansvaret for å sette opp beredskapslister og bidra ved gransking av hendelser. HMS-koordinator er også ansvarlig for oppfølging av sikkerhetsprogrammer og sikkerhetskampanjer og har en sentral rolle i forbindelse med periodiske HMS-møter. HMS-koordinator er blant det ledende personellet på plattformen. På grunn av skiftordningen er det tre som deler hver stilling.  

Utdanning:
Utdanning til sykepleier skjer ved statlige høgskoler og enkelte private og diakonale høgskoler. Studietiden er 3 år. Undervisningen er teoretisk og praktisk. Den praktiske delen av utdanningen skjer på forskjellige avdelinger på institusjoner i tillegg til sykepleiertjeneste utenfor institusjoner. Minstekrav til opptak er eksamen fra 3-årig videregående skole, eller tilsvarende kunnskaper. 
Kilder: Stillingsbeskrivelse for HMS-koordinator i Phillips 12.11.01 og www.jobbfeber.no

HMS-koordinator på Ekofisk
HMS-koordinator
Eli Kulsrud på kontoret på Tor 2/4 E

Eli Kulsrud i intervju med Ragna Ervik og Kristin Øye Gjerde, 11. mars 2003 (utdrag)

Eli Kulsrud er sykepleier og HMS-koordinator i Phillips og begynte på Ekofisk 7. mai i 1979. HMS-koordinatoren er en del av det ledende personellet på plattformen. Øverst er plattformsjefen, så gruppeleder drift, og så HMS-koordinator. På grunn av skiftordningen er det tre som deler hver stilling.

HMS mer enn sykepleie

Høsten 2000 begynte Eli Kulsrud som koordinator for helse, miljø og sikkerhet på Eldfisk 2/7 B. En av oppgavene er å ta prøver av drikkevannet og sende dem til testing.  - Vi sender vannprøver til Vestlab en gang i måneden med fysiske og kjemiske prøver. Hver morgen tar vi ph og saltinnhold på drikkevannet og smaker på det. Når det kommer vann fra båt må vi sjekke at ph og saltinnhold ikke er for høyt. Det har skjedd at saltinnholdet har vært for høyt hvis det har kommet sjøvann inn på tanken på båten. Da må vi avvise det, men det er sjeldent. Så skal du tilsette litt klor i vannet, det er en klorpumpe som går, sånn at du skal ligge under 0,2 ppm.
- Når det gjelder næringsmidler har vi samarbeid med næringsmiddeltilsynet i Rogaland. Vi sender matvareprøver tre ganger i året, en gang for hvert skift.
- Jeg er også med i en hygiene gruppe. Noen er med i en stressmedisingruppe og noen er med i akuttmedisingruppe. En gang i måneden tar jeg tilstandrapport på hygiene for plattformen. Alle plattformene sender slike rapporter til meg som jeg oppbevarer.

Økende gjennomsnittsalder

- Gjennomsnittsalderen på Ekofisk har økt og ligger nå på rundt 50 år. Det viser igjen på hvilke skader folk har. Mens kutt og småskader dominerte før, er slitasjeskader blitt mer vanlig. Nå er det mer slitasje med muskel- og skjelettplager. Vondt i knær og vondt i ryggen. Ja, skulder og  nakke og alt det her. Så det har forandret seg veldig det, men når vi har disse unge i boring om bord, kommer det mer klemskader, småkutt og lignende.


Mange roller

Hun har kontor for seg selv i 6.etasje. - Det er litt greit at jeg har kontor for meg selv. Da kan folk komme og gå som de vil uten at noen ser det. Ingen trenger å vite hvem som kommer og trenger hjelp.
Du merker det når det kommer mye yngre folk om bord. Da blir du på en måte mor for dem. Det hender at de helt unge kan komme inn på kontoret og grine hvis kjæresten har gjort det slutt. En annen hadde en bestemor som døde da hun var 80, og da var han ungdommen så fortvilet. Altså de bruker meg på en helt annen måte enn de godt voksne.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower