Kjøkkensjef og kokk Print
Kjøkkensjef og kokk
Kokk på Ekofisk
Kokk på Ekofisk

Yrket:
Kjøkkensjefen (fagleder kjøkken) er gjerne utdannet kokk. Sammen med kokkene og assistentene er han ansvarlig for tilberedning av  middag og nattmat, samt salater og desserter. Kakeekspressen er et kjent begrep offshore for servering av kaker og kaffe kl. 9 om morgenen. Nattkokken forbereder frokosten. Tidligere bakte nattkokken bakervarer om natten, men det er ikke vanlig lenger. Nå fraktes halvfabrikata ut til installasjonene fra land. Kjøkkensjefen er nestkommanderende for forpleiningen. I stuertens fravær overtar han ansvaret. Arbeidet i kjøkken krever alminnelig god helse, at man kan samarbeide, organisere og følge de krav som settes til hygiene.

Utdanning:
Utdanning som kokk gis i den videregåend skole, over fire år.
-GK studieretningen for hotell- og næringsmiddelfag
-VKI kokkfag på samme studieretning
-To års læretid i en bedrift
Etter endt læretid går en opp til fagprøve.

Som kokk kan en etter å ha tatt fagbrev, velge ulike videreutdanninger. Det finnes mange alternativer både i inn- og utland. En mulighet er å ta mesterbrev. En annen mulighet er å bygge på fagkompetansen med studiekompetanse og gå videre til høgskoler i Norge hvor det finnes ulike linjer, blant annen innen hotelledelse, reiselivsledelse, kjøkken- og restaurantledelse og kostøkonom.
Kilde: www.jobbfeber.no 

Kokk på Kilo
Kjøkkenet på Ekofisk 2/4 K
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower