Stuert Print
Stuert
Stuert
Stuertene Willy Osuldsen og Leif Andreassen på Cod 7/11 A

Yrket:
Daglig leder for forpleinings-tjenesten er stuert, også kalt Catering manager, forpleinings-sjef eller forpleiningsleder. Under seg har han eller hun kjøkkensjef, renholdsleder, kokk (baker) og forpleinings-assistenter. Stuerten utfører administrative oppgaver som bokføring, matbestilling, fordeling av arbeidsoppgaver og bestemmer menyen. Arbeidet i kjøkken krever alminnelig god helse, at man kan samarbeide, organisere og følge de krav som settes til hygiene.

 

 

Utdanning:
Stuerten har gjerne bakgrunn som kokk. Utdanning som kokk gis i den videregåend skole, over fire år.
-GK studieretningen for hotell- og næringsmiddelfag
-VKI kokkfag på samme studieretning
-To års læretid i en bedrift
Etter endt læretid går en opp til fagprøve.

Som kokk kan en etter å ha tatt fagbrev, velge ulike videreutdanninger. Det finnes mange alternativer både i inn- og utland. En mulighet er å ta mesterbrev. En annen mulighet er å bygge på fagkompetansen med studiekompetanse og gå videre til høgskoler i Norge hvor det finnes ulike linjer, blant annen innen hotelledelse, reiselivsledelse, kjøkken- og restaurantledelse og kostøkonom.
Kilde: www.jobbfeber.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower