Driftsleder Print
Driftsleder
Production Supervisor
Driftsleder Joar Byrkjedal

Yrket:
Driftlederen ble tidligere kalt produksjons supervisor. Oppgaven er å lede prosessoperatørene i arbeidet. En driftsleder kan gjerne ha bakgrunn som ingeniør, eller ha gått gradene fra prosessoperatør. Driftslederen har ekstra god skolering i sikkerhetsarbeid.

Utdanning/erfaring:
Prosesstekniker/prosessoperatør:
Utdanningen tar fire år i alt:
- GK kjemi- og prosessfag
- VKI kjemiske prosessfag
- To år som betalt lærling i bedrift

Studieretningsfagene i grunnkurset er kjemi, fysikk, kjemisk teknologi og mekaniske disipliner. Studieretningsfagene i VKI er bransjelære og prosessteknikk. Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.
Med fagbrev kan du også utdanne deg videre på teknisk fagskole, prosessteknisk linje. En rekke skoler tilbyr i dag fagarbeidere tilleggsutdanning, slik at du også kan få studiekompetanse. Med studiekompetanse kan du utdanne deg til ingeniør (Bachelor- eller Master i teknologi) eller velge mellom en rekke andre yrker som krever høyere utdanning.

Ingeniør petroleumsfag: Den som tar graden Bachelor i ingeniørfag - petroleumsteknologi, vil kunne arbeide med oppgaver innen utvinning og viderebehandling av olje og gass.
Uansett studieretning får alle studenter undervisning i en del felles fag som datateknikk, matematikk, fysikk, kjemi, statistikk og samfunnsfag. Linjefagene, som er felles for alle studenter med samme hovedlinje, samt spesialisering med egne studieretningsfag, kommer i tillegg. Det er spesialisering innen emnene reservoarteknologi, produksjonsteknologi, og boreteknologi.

Kilde: www.jobbfeber.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower