Hjelpearbeider Print
Hjelpearbeider - roustabout
Hjelpearbeider
Spyling av dekk var en del av hjelpearbeiderjobben på Gulftide

Yrket:
Det finnes flere typer hjelpearbeidere, noen som assisterer ved boring, noen ved drift og noen ved vedlikehold. I driften er hjelpearbeiderne sammen med kranføreren ansvarlig for mesteparten av transport av varer og utstyr til og fra boredekket og gjør også en del klargjøringsoppgaver i forbindelse med dette.

Historikk:
Før tok de seg også av rengjøringsarbeid utvendig på plattformen. Dette innebar rustpikking, skraping, maling, vasking av skott og dekk, spyling og smøring av krandeler, jekkeutstyr, livbåtsystemer osv. Ellers gjorde hjelpearbeiderne mesteparten av den manuelle blandingen av boreslam og assisterte tårnmannen med rengjøring av rom, tanker og utstyr som ble brukt under blanding av boreslam. Hjelpearbeidere kan også ha i oppgave å være helikoptervakter.

Utdanning:

Kvinnelig pioner på Ekofisk
Maggi 1. Prosesstekniker
Margareth Knutsen var en av de første kvinnelige hjelpearbeiderne på Ekofisk
Margareth Knutsen i intervju med Kristin Øye Gjerde, 11. desember 2003 (utdrag)

Margareth Knutsen var en av de første kvinnelige hjelpearbeiderne, den første kvinnelige prosessteknikeren, første kvinnelige operatør og det første kvinnelige verneombud på Ekofisk. Bakgrunnen for denne kvinnepioneren i oljebransjen var imidlertid ikke så uvanlig. Hun begynte som kontormedarbeider i informasjonsavdelingen i Phillips. Men eventyrlyst, humør og pågangsmot bragte henne snart offshore. Hun var bare 19 år da hun fikk jobb som hjelpearbeider på Ekofisk-senteret.

På nattskift som "roastabout"

- Min første jobb var som vedlikeholdsarbeider på Ekofisktanken, forteller Maggi. - Jeg gikk på nattskiftet. Det var en annen jente som begynte omtrent samtidig med meg, men vi gikk motsatt skift, så det gikk en stund før jeg traff henne. På Ekofisktanken var det enormt mye folk den gangen. Det gikk i ett bankende kjør. Når vi jobbet på nattskiftet, hadde vi hele Ekofisk-senteret som vårt område. Vi hadde vedlikeholdet på hele Senteret, forskjellige ting som skulle klargjøres for dagskiftet. Det kunne være i forhold til sikkerhetsutstyr, livbåter, kjølere som skulle plukkes, alt mulig.

- De jeg jobbet sammen med var elektrikere, mekanikere, instrumentfolk, operatører …. Vi traff hverandre i kaffepausen oppe på verkstedet. Vi var vel 15-20 mann på Tanken på nattskiftet, hvis du ser vekk i fra operatørene. Og om dagen var det mange flere i sving. Folkene var sørlendinger, nordlendinger, vestlendinger, altså fra hele landet. Majoriteten kom fra Kristiansand til Bergen. Jeg var eneste jente og yngst, eller blant de yngste. Jeg tror majoriteten den gangen lå mellom 30-35 år. Nå er gjennomsnittsalderen rundt 50. Det er jo en veldig trivelig arbeidsplass. Folk har blitt værende. Selv hadde jeg bare tenkt å jobbe offshore et års tid, men jeg ble jo værende i mange, mange år. Jeg jobbet offshore i 17 år.

Kvinnelig alibi

- Jeg var jo på rett plass til rett tid da det var in at jentene gikk inn i mannsdominerte yrker på alle fronter. Men det var veldig få jenter. Det ble sagt at jenter ikke søkte. Men jeg tror at det er en sannhet med modifikasjoner. Selskap som Statoil og Elf var pionerer når det gjaldt å ansette kvinner. Phillips ville ikke ha på seg at de ikke hadde jenter inn forbi alle kategoriene. Jeg begynte jo som operatør etter noen år da, i begynnelsen på 1985. Da var jeg den første kvinnelige operatøren på Ekofisk. Og det gikk syv år før de to neste kom.

Avansement til prosesstekniker

- For å bli operatør den gangen måtte du helst bli anbefalte av noen. Så var det et selvstudie du måtte gjennom før du kunne gå opp til eksamen. Der måtte du ha minimum 75 prosent rett. En av sjefene sa til meg: "At ikke du Maggi prøver å bli operatør." "Nei, herregud jeg kan ikke bli det", sa jeg, for jeg hadde det greit. Men så skrev han en anbefaling på det. Så fikk jeg dette selvstudiet og disse bøkene. Alt var på engelsk. Jeg tenkte det kostet ikke noe å prøve. Men jeg slet veldig en stund med forståelsen. Increase og decrease pressure, alle disse uttrykkene som ikke jeg var vant med. Jeg hadde jo skoleengelsken, men kunne ikke disse tekniske uttrykkene. Jeg lærte fysikk og kjemi og slike ting. Jeg tok eksamen, og det gikk kjempebra. Etterpå kom du på en måte i en slags pool. Jeg håpet på å få arbeide på Tanken, men slik ble det ikke. Jeg fikk beskjed om at jeg kunne få jobb på Eldfisk 2/7 A og Eldfisk 2/7 FTP som trainee. Da var det bare å hoppe i det. Det ble hjemmet mitt i fra februar i 1985, og der ble jeg værende i bort i mot ti år.

- Det var en viss forskjell mellom å jobbe på Ekofisktanken og på Eldfisk-feltet. Ekofisk-senteret var jo mye større med mye mer folk. Det var jo fullt hele tiden, gjerne med boligrigger på siden. Når du kom ned til Eldfisk-feltet var det bare 100 mann om bord. Men Eldfisk 2/7 A og FTP hadde prosessen og alt utstyret. Det hadde jo brønnhodeområde, og det hadde "wellheaden" og du hadde jo prosessen på FTP-en, slik at du fikk hele sløyfen. Dermed ble det en fullverdig opplæring. Jeg gikk som lærling i ett års tid og hadde en skriftlig og en praktisk prøve der det kom plattformsjefer fra andre plattformer ned. Så måtte jeg blant annet starte opp en turbin, og utføre forskjellige oppgaver som jeg skulle vise at jeg behersket. Til slutt fikk jeg status som prosesstekniker. Da jobbet jeg sammen med andre prosessteknikere. Men en prosesstekniker er jo også i veldig stor grad en tilrettelegger for mekanikere, elektrikere osv. Du hadde den fulle oversikten over alle prosessene både når det gjaldt strøm, vannforsyning, diesel - hele prosessen fra oljen kom fra havet og til vi sendte den av gårde.

- Til å begynne med var vi syv stykker på skiftet, men i slutten var vi seks. Vi var tre på Eldfisk 2/7 A, og tre på Eldfisk 2/7 FTP. Vi som jobbet sammen ble utrolig godt kjent. Det var slik at vi kjente de som jobbet der bedre enn ektefellen, for vi pratet jo om alt mulig. Vi var på kontrollrommet mesteparten av tiden, men vi var ute også, alt etter hvilket arbeid som foregikk. Som prosesstekniker fikk jeg fagarbeiderlønn, på lik linje med alle andre. Ja, så det var ikke noen forskjell fordi om jeg var jente.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower