Drift og brønnvedlikehold Print
Drift og brønnvedlikehold
Kontrollrom
Kontrollrommet på Ekofisk 2/4 T

Når et olje- eller gassfelt på Ekofisk kom i drift, overtok prosessoperatørene styringen. Disse var ansatt i operatørselskapet. Prosessfolkene holdt kontroll med at produksjonen av olje og gass foregikk så optimalt som mulig. Oppsto det problemer var det de som rekvirerte tiltak.  

For at brønnene skulle produsere optimalt over tid trengte de vedlikehold eller stimulering. Da måtte brønnservicefolkene på banen. Det var folk som var ansatt i forskjellige serviceselskap som utførte dette arbeidet.
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower