Boredekksarbeider Print
Boredekksarbeider (roughneck)
Setting av slips
Slipset blir satt på
Trekker opp borestrengen
Borestrengen blir trukket opp.

Historikk:
Boredekksarbeiderne utførte det manuelle grovarbeidet på boredekket (flooren, drillflooren) og på kjellerdekket (cellardeck, dekk på nederste nivå, under boredekket).Ved kobling og brekking (frakobling) av rør, festet de tengene som boreren brakk rørledningen med. Ved begynnelsen av 1970-tallet gikk boredekksarbeideren over til å operere en ”spinner”, en hydraulisk tang som spant gjengkoblingene mellom rørene fra hverandre.

Det var to til tre boredekksarbeidere som ”satte slipset” (en bærbar kileformet låseanordning). Slipset veier mellom 40 – 50 kg. Boredekksarbeideren løftet slipset bort til borestrengen og satte den rundt den slik at borestrengen ble kilt fast i hullet i boredekket. Slik kunne borestrengen henge i slipset når den var frigjort fra heiseverket.

Boredekksarbeideren hadde også ansvar for rengjørings- og vedlikeholdsarbeidet på boredekket (vaskemiddelet var caustic soda og diesel). Dessuten kunne de trekkes inn for å assistere servicefirmaene i deres forskjellige gjøremål.

På kjellerdekk (cellardekket) monterte og klargjorde boredekksarbeideren ulike utstyrsenheter  under oppsyn eller i samarbeid med overordnede eller spesialarbeidere. Blant annet montertes der ulike størrelser av sikkerhetsventiler (BOP - Blow out preventer) mot utblåsning. På kjellerdekket ble også stigerøret festet. Forskjellige dimensjoner av foringsrør ble hengt av, ventiltre montert, og høytrykksledninger som fører hydrokarboner ut på utsiden av riggen under testing, koblet til. Ellers hjalp boredekksarbeideren til med å blande boreslam og stå vakt ved ”shale shaker” (vibrerende rister som renser returslam).[1]

Yrket:
Nå er mye av boredekksarbeiderens arbeidsoppgaver erstattet av en ”ironroughneck”, en robot som styres av boreren fra borebua. Men boredekksarbeideren må likevel bevege seg på boredekket blant annet for å smøre forskjellig utstyr.

Utdanning:
For å bli borer skjer normalt opplæringen i bedrift er normalt ett års betalt heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for borefaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i borefaget. Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. For å kunne inngå lærekontrakt i borefaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs i brønnteknikk (VK1) eller tilsvarende.
Boring (læreplan)
Kilde: www.oof.no
[1] Smith-Solbakken, Marie; Oljearbeiderkulturen. Historien om cowboyer og rebeller. 1997 s. 54-59.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower