Boresjef Print
Boresjef
Normann boresjef
Eyvind Normann

Yrket:
Boresjefen er lederen for borelaget hvor alle er ansatt i borekontraktorselskapet som har kontrakten om bord på den respektive plattformen.  Boresjefen følger med mannskapet og etterser at rutiner, særlig ting som angår sikkerheten blir fulgt opp. Boringen skal utføres slik operatøren har planlagt i Tananger, planer som igjen er godkjent av Oljedirektoratet.

Boresjefen i tett samarbeid med borelederen, overvåker, samler og registrerer boretekniske data, og holder kontinuerlig kontakt med operatørselskapet’s  boreoperasjonssjef på Ekofisk. Ved spesielle operasjoner blir det tilkalt ingeniører fra land.[1]  Boresjefen kan også avløse boreren i matpausen og deltar i varierende grad i arbeidsoperasjoner som blir utført.

[1] Eyvind Normann i intervju med Kristin Øye Gjerde, 23. juni 2003.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower