Tårnmann Print
Tårnmann
Tårnmann
Tårnmannen i boretårnet og tar imot stand

Historikk:
Tårnmannen var tillagt to hovedoppgaver. Han deltok i trippeoperasjonen (førte borestrengen ut og inn av brønnen) og sørget for at boreslammet ble riktig blandet.

Under trippingen var tårnmannen engasjert sammen med borer og boredekksarbeidere. Under denne arbeidsoperasjonen sto tårnmannen i boretårnet, og boredekksarbeiderne var på boredekket. Borestrengen ble trukket ut av hullet og ble koblet fra i lengder på tre og tre borerør (stand). Tårnmannens oppgave var å ta i mot slike stand på tre rørlengder. Omvendt styrte tårmannen standene fra fingerbordet når borestrengen skulle ned i hullet igjen. Tårnmannen utførte ganske tunge arbeidsoppgaver fra en liten plattform på en kvadratmeter 30 meter over boredekk. Arbeidstillingen var å stå lent ut over plattingen hvor han støttet hoftepartiet med et stramt tau slik at han ikke falt ned.

Fra midten av 1970-tallet startet mekaniseringen og automatiseringen av arbeidet på boredekk. Blant annet ble tårnmannens oppgave under trippingen mekanisert. Tårnmannen betjente et mekanisk rørhåndteringssytem som grep fatt i røret (standet) og plasserte det i fingerbordet når borestrengen ble dradd opp og omvendt styre røret ved hjelp av dette rørhåndteringssystemet til elevator når røret skulle ned i brønnen.

Når tårnmannen ikke er opptatt med tripping i forbindelse med boring så arbeider han i slamrommet. Han skal hele tiden sørge for at boreslammet blir blandet etter boreingeniørens instrukser.

Ned i musehullet
Tårnmannen håndterer nå et rørhåndteringssystem fra et styrhus, boredekksarbeideren setter et renserør i musehullet
Tårnmann på "Ocean Viking"
Tårnmann

Ståle Salvesen i intervju med Kristin Øye Gjerde, 20. oktober 2003 (utdrag)

- Hvis du tålte høyden var det rett opp som tårnmann, forteller Ståle Salvesen som begynte å arbeide på "Ocean Viking" i 1968. - Jobben til en tårnmann er å dirigere rørene under tripping. Enten er du på vei ned, ellers er du på vei ut. Si at du har boret til for eksempel 8000 fot. Så er bittet utslitt, så må du skifte det. Da tar det en to-tre timer ut og to-tre timer inn. Da må tårnmannen stå der oppe. Men det gikk jo godt i og med at det var både en derrickmann og en derrickassistent.

- Jeg fikk jobb som tårnmann for jeg har aldri vært redd i høyden. Jeg sto på et lite stupebrett. Den eneste sikkerheten var at jeg fikk et belte rundt livet. Og den der farten rørene kom opp med, da måtte du være nokså rask. Og der skal du stå og samtidig legge på elevatoren og lukke den rundt røret… bang……
Du står der med en 90fot pipe, og du har den i et tau, så kommer kranføreren kjørende vill-vest, og slår ikke av på farten før han er 10-20 fot under der hvor jeg står og venter. Da skal du være kvikt ute. Jeg tror ikke jeg mistet så mange. Men det skjedde noen episoder nede på celler-dekket. Det var noen fingrer som gikk på to personer som jeg kan huske.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower