Kabeloperatør Print
Kabeloperatør
Wireline operasjon
Wirelineoperasjon. Ser wirelinen på et spill som ligger på gulvet ved borehullet.

Yrket:
Faget omfatter mekaniske og elektriske kabeloperasjoner, som er en metode som brukes ved boreoperasjoner og testing av brønner som er i produksjon/injeksjon. En faglært kabeloperatør skal manøvrere og installere avansert utstyr ned i brønnen for å hente informasjon om formasjonen, reservoaret, produksjonsegenskapene og forandringene i løpet av feltets levetid.
Når en skal ha vedlikehold av et borehull brukes det enten borestreng til å gå inn i hullet med eller så brukes det wireline. Wirelinen er en lang wire på 5 – 6 mm tykkelse som står på en trommel (et spill). Ved hjelp av wirelinen kan det senkes ulike verktøy nedi borehullet eller inne i borestrengen for å utføre forskjellige oppgaver. Det kan også skiftes ventiler eller logges i brønnen. På wirelinen kan det festes ”fiskeutstyr” som kan brukes til å hente opp ting  hvis noe er mistet nedi hullet.

Kveilerørsteknologien er en relativt ny teknologi som ble utviklet på 1990-tallet. Den er ideell ved brønnvedlikehold. Oljeselskapene er avhengige av slike operasjoner for vedlikehold av brønnen, slik at optimale produksjonsforhold oppnås. Kveilerøret er et sammenhengende langt rør som kan føre utstyr ned i brønnen. Røret er kveilet opp på en stor trommel og rettes ut før det går ned i hullet. Diameteren er mindre enn for en vanlig borestreng.

En kabeloperatør arbeider både på faste installasjoner og flyttbare plattformer hvor det drives leteboring, produksjonsboring og produksjon av olje og gass. Kabeloperatøren vil også kunne arbeide på land med klargjøring, vedlikehold og reparasjon av kabelutstyr.

Utdanning:
For å kunne inngå lærekontrakt i brønnfaget, kabeloperasjoner, må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I brønnteknikk eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring. Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for brønnfaget kabeloperasjoner skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i brønnfaget, kabeloperasjoner og få fagbrev.
Kabeloperasjon (læreplan)
Kilde:www.oof.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower